BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Leszek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Polskie sądy wojskowe w Armii Polskiej gen. Władysława Andersa w ZSRS oraz na Bliskim i Środkowym Wschodzie (1941-1943)
Polish Military Courts in the Polish Army of General Władysław Anders in the USSR and Near and the Middle East (1941-1943)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (27), 2014, nr 100, s. 39-65, tab., rys.
Słowa kluczowe
Żołnierz, Wojsko, Postępowanie sądowe, Wojna Światowa II
Soldier, Army, Legal proceedings, World War II
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia organizację i zarys działalności polskiego sądownictwa wojskowego Armii Polskiej zorganizowanej przez gen. Władysława Andersa na terenie Związku Sowieckiego, a następnie po jej ewakuacji na Bliski i Środkowy Wschód (1941-1943). Sądy wojskowe stanęły przed koniecznością stosowania surowych kar wobec ludzi zdemoralizowanych komunistyczną rzeczywistością, zdrajców i przestępców kryminalnych. Poważnym problemem były dezercje żołnierzy żydowskiego pochodzenia i pociąganie do odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione na korzyść Związku Sowieckiego.(abstrakt oryginalny)

The paper examines organisation and mechanics of polish court-martial in the Polish Army under Leadership of General Władysław Anders within the Soviet Union and Middle East in 1941-1943. Court-martial were a necessary tool to treat the problem of demoralisation influenced mainly by the communism traitors and military criminals. Man issues included jewish desertion and accountability against crimes that benefited the Soviet Union idea. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu