BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwisz Joanna (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Współczesne uwarunkowania wykorzystania marketingu szeptanego
Contemporary Conditions of Using of Buzzmarketing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 421-431, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Marketing szeptany
Buzz marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Marketing szeptany jest nowym narzędziem marketingowym, które staje się dziś jedną z najbardziej skutecznych form komunikacji z rynkiem. Konsumenci są coraz bardziej znuzeni i uodpornieni na reklamę w mediach. Szum reklamowy staje się tak wszechobecny, że klienci ledwie go tolerują. Ponadto wiarygodność przekazu reklamowego niepokojąco spada, w zamian zaś rośnie siła bezpośredniej rekomendacji. Ludzie są skłonni bardziej wierzyć pozytywnym opiniom znajomych, którzy już produktu używali, niż reklamie, a ekspansja technologii Web 2.0 umożliwiającej użytkownikom Internetu samodzielne tworzenie treści oraz interakcje z innymi użytkownikami sieci o podobnych zainteresowaniach, ułatwia również wymianę informacji i ocen na temat dóbr konsumpcyjnych.(abstrakt autora)

Buzzmarketing is a new marketing instrument and today is one of the most effective forms of market communication. Consumers are tired and more resistant to advertising in media. Ad noise becomes so pervasive that consumers barely tolerate it. Moreover the credibility of advertising falls, while power of direct recommendation grows. Clients are more willing to believe positive opinions of the people they use products, than advertising. The expansion of Web 2.0 technology helps internet users to create content themselves and interact with network users with similar interests. It also facilitates the exchange of information and opinion about consumer goods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Leksykon public relations, red. D. Tworzydło, J. Olędzki, Newsline, Rzeszów 2009.
  2. A. Sernovitz, Marketing szeptany. Zachęć ludzi, aby mówili o twoich produktach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
  3. H.Hughes, Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2008.
  4. M. Rzemieniak, K. Kniaziuk, Marketing szeptany, w: Nowe trendy w marketingu dla menedżerów, red. B. Czerwiński, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008, s. 189-190.
  5. M. Hajdas, Dobrze opowiedziana marka, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 9, s. 68.
  6. M. Siejak, Dla małych marek marketing szeptany, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 11, s. 77.
  7. E. Rosen, Fama. Anatomia marketingu szeptanego, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003.
  8. A. Lotko, Efektywność marketingu szeptanego a modele komunikacji, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 510, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 90.
  9. M. Waluśkiewicz, Granica legalności marketingu szeptanego, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 12, s. 88.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu