BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimczak Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Standard XBRL jako koncepcja wspomagająca raportowanie finansowe
Extensible Business Reporting Language as a Concept Supporting Financial Reporting
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 175-192, rys., bibliogr. 6 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Raportowanie, Informatyzacja rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Standardy rachunkowości, Rynek kapitałowy, Standard XBRL
Reporting, Computerization of the accounting, International Financial Reporting Standard, International Accounting Standards (IAS), Accounting standards, Capital market, eXtensible Business Reporting Language (XBRL)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W 1996 roku organizacja World Wide Web Consortium opublikowała specyfikację XML (eXtensible Markup Language), przeznaczoną do opisu danych wymienianych drogą elektroniczną. W 1999 roku amerykańskie stowarzyszenie księgowych (AICPA - Institute of Certified Public Accountants) wraz grupą przedsiębiorstw informatycznych, audytorskich i księgowych zainicjowało prace nad stworzeniem formatu, bazującego na specyfikacji XML, który umożliwiałby elektroniczną wymianę danych finansowych. Foramt ten nazwano później standardem XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Celem artykułu jest przedstawienie idei standardu XBRL, analiza korzyści i problemów związanych z jego zastosowaniem oraz ocena przyszłości wykorzystania tego standardu jako narzędzia wspomagającego raportowanie finansowe. (fragment tekstu)

The main aim of the article is to present the concept of eXtensible Business Reporting Language (XBRL), to analyze benefits and problems connected with its implementation and to discuss the future of XBRL as a concept supporting financial reporting. The experience of those countries which decided to take part in XBRL projects indicate that the implementation of XBRL entails many positive effects - it reduces the cost of generating financial reports, improves the efficiency of the financial reporting process, improves the accuracy of financial information, enables businesses to communicate more effectively with financial markets, lowers cost of capital. However, the adoption of XBRL technology involves many challenges - organizations and employees have to be educated about XBRL, businesses have to invest funds to undertake XBRL initiative. Companies can choose different levels of XBRL adoption (they can outsource XBRL conversion without significantly changing internal information systems or they can fully reorganize their infrastructure and use XBRL for both internal and external purposes). The range of potential benefits of using XBRL depends on the level of adoption - the higher is the level of adoption the broader range of potential benefits it will entail. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boritz J. E., No W. G., Assurance Reporting for XBRL: XARL (eXtensible Assurance Reporting Language), [w:] Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions, PricewaterhouseCoopers, 2003.
  2. Garner D., Henderson D., Sheetz S.,Trinkle B., The Different Levels of XBRL Adoption, Management Accounting Quaterly 2013/14/2.
  3. Hamrol M., XBRL jako powszechny format wymiany i przekazywania informacji, [w:] Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa 2009.
  4. Piechocki M., XBRL - rewolucja techniczna a rachunkowość, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stow. Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  5. Tyagi A., XBRL keeps firms within the SEC guidelines, Interactive Business Reporting 2011/1/1.
  6. Weber R., XML, XBRL, and The Future of Business and Business Reporting, [w:] Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions, PricewaterhouseCoopers, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu