BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikorska-Wolak Izabella (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Iwańska Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Promocja partnerskiej współpracy międzysektorowej jako element rozwoju i podnoszenia konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego
Promotion of Cross-Sectoral Partnerships as an Element Enhancing Local Government Development and Competitiveness
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 43-57, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Konkurencyjność, Współpraca międzysektorowa, Rozwój lokalny, Badania ankietowe, Wyniki badań, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Local government, Competitiveness, Cross-sector cooperation, Local development, Questionnaire survey, Research results, Local Action Group
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiono zasady współpracy międzysektorowej oraz formy jej występowania na poziomie lokalnym. Analizie poddano funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania na obszarze województwa mazowieckiego oraz wykazano związek pomiędzy chęcią podejmowania przez samorządy lokalne współpracy międzysektorowej a poziomem rozwoju i konkurencyjności gmin wiejskich województwa mazowieckiego.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the principles of inter-sectoral cooperation and forms of its local incidence. The analysis examines the functioning of local action groups in the Mazowieckie Voivodship, and shows an association between willingness to undertake the inter-sectoral cooperation and the rural county level of development and competitiveness of in Mazowieckie Voivodship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański R. (1987), Hierarchiczne systemy przestrzenno-gospodarcze. Przegląd Ekonomiczny, t. 59, z. 3.
  2. Gray B. (1989), Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, London.
  3. Iwańska M. (2011), Partnerstwo jako czynnik rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Niepublikowana rozprawa doktorska, SGGW w Warszawie.
  4. Węsierski J., Armstrong J. (2002), Podstawy organizowania partnerstw lokalnych. II Forum Rozwoju Wsi. Wybór dróg życiowych mieszkańców wsi. Lublin.
  5. Zmyślony P. (2008), Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu