BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Herman Krzysztof (Politechnika Śląska), Naramski Mateusz (Politechnika Śląska), Szromek Adam R. (Politechnika Śląska)
Tytuł
Cykl życia przedsiębiorstwa w kontekście obiektów turystyki poprzemysłowej
Cykl życia przedsiębiorstwa w kontekście obiektów turystyki poprzemysłowej
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 74, 305-323, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Cykl życia organizacji, Nieruchomości turystyczne, Funkcje turystyki
Organisational life cycle, Touristic real estates, Tourism functions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje cykle życia, które mają bezpośrednie oddziaływanie na cykl życia przedsiębiorstwa. Ponadto podjęto w nim próbę zaznaczenia wzajemnych relacji między tymi cyklami w kontekście turystyki poprzemysłowej. Wynikiem ich analizy jest skonstruowanie modelu cyklu życia przedsiębiorstwa poszerzonego o funkcję turystyczną. W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, dokonując przeglądu zagadnień teoretycznych związanych z cyklem życia przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

This paper describes life cycles that have influence over the life cycle of a company. Moreover it is an attempt to highlight the relations that take place between those life cycles, in the post-industrial context. The effect of their analyse was creation of a life cycle model for a company that is extended by adding a touristic function to it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1997.
 2. Blattberg R.C., Getz G., Thomson J.S., Klient jako kapitał, Wyd. MTBiznes, Konstancin-Jeziorna 2004.
 3. Butler R.W., The Concept of the Tourism Area Cycle Evolution: Implications for Managment of Resources, [in:] The Canadian Geographers 24/1, Canada 1980.
 4. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 1992.
 5. Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2010.
 6. Gołembski G., Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa 2009.
 7. Gościński J., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 8. Gram H.A., The Canadian Manager. An Introduction to Management, Holt, Reinhart and Winston of Canada, Ltd, Toronto 1988, za: Gościński J., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 9. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.
 10. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 11. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
 12. Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. WSEiP, Kielce 2010.
 13. Kompendium wiedzy o marketingu, red. Pilarczyk B., Mruk H., PWN, Warszawa 2007.
 14. Kotler P., Marketing, Wyd. Felberg, Warszawa 1999.
 15. Kronberg M., Turystyka dziedzictwa przemysłowego - próba sprecyzowania terminologii, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, Wyd. Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2007.
 16. Kurek W., Turystyka, PWN, Warszawa 2007.
 17. Nauka o przedsiębiorstwie wybrane zagadnienia, red. Lichniak I., Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 18. Plog S.C., Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 1974, No. 14, p. 55-58 oraz Plog S.C., Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 2001, No. 42, p. 13-24.
 19. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. Lichtarski J, Wyd. AE, Wrocław 2007.
 20. Przybyłowski K., Hartley S.W. i inni, Marketing, Dom Wydawniczy ABC 1998.
 21. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, PWN, Warszawa 1994.
 22. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007.
 23. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006.
 24. Szromek A.R., Rozwój obszarów turystycznych i uzdrowiskowych w koncepcjach S.C. Ploga i R.W. Butlera, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nr 54, seria: Organizacja i Zarządzanie, Gliwice 2010.
 25. Szromek A.R., Dekompozycja krzywej liczby odwiedzających obszar turystyczny i próba jej implementacji w pomiarze rozwoju funkcji turystycznej obszaru, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 698, Ekonomiczne problemy usług, nr 83, Szczecin 2012.
 26. Szromek A.R., Cykliczność rozwoju uzdrowisk na przykładzie uzdrowisk polskich [w:] Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Proksenia, Kraków 2010.
 27. Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. Strużycki M., Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu