BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koładkiewicz Izabela (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ich transfer do twardego prawa : perspektywa interesariuszy Polskiego Rynku Kapitałowego
Corporate Governance Best Practices and Their Transfer to Hard Law : The Polish Capital Market Stakeholders' Perspective
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 193-212, tab., bibliogr. 16 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Komitet audytu, Rynek kapitałowy
Corporate governance, Audit committee, Capital market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prezentowanego artykułu jest ocena dotychczasowych doświadczeń dotyczących stosowania dobrych praktyk ładu korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym, w tym ocena procesu transferu dobrej praktyki rekomendującej tworzenie komitetu audytu w radzie nadzorczej do twardego prawa (2009) oraz weryfikacja tego procesu w praktyce życia (2010-2012).(fragment tekstu)

The aim of the study was an assessment of experience in the realm of applying corporate governance best practices on the Polish capital market. Assessment of the process of transfer of the best practice component recommending the establishing of an audit committee in the supervisory board and its verification in practice over the years 2010-2012 was an additional research goal. Twelve respondents took part in the study. They represented different institutions present on the Polish capital market - e.g., the Warsaw Stock Exchange, Polish Financial Supervision Authority, Polish Institute of Directors, Association of Individual Investors, and the Association of Listed Companies - as well as representatives of the auditor, professional supervisory board member, and independent capital market expert communities. The study was qualitative in character and the research technique applied was the interview. Research results demonstrated the importance and need for preparing corporate governance best practices for Polish conditions. However, many weaknesses were observed in the way in which companies listed on Warsaw Stock Exchange applied them in practice. A basic weakness perceived by the interviewed respondents was "apparent action" taken by some listed companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A., Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013.
 2. Augilera R.V., Cuervo-Cazurra A., Codes of Good Governance, Corporate Governance. An International Review 2009/17 (3).
 3. Bohdanowicz L., Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych: Perspektywa teorii instytucjonalnej oraz teorii zasobowej, Master of Business and Administration (MBA) 2011/2 (112).
 4. Campbell K., Jerzemowska M., Najman K., Wstępna analiza przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2005 r., [w:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wyd. UŁ, Łódź 2006.
 5. Davies M., Schlitzer B., The impracticality of an international "one size fits all" corporate governance code of best practice, Managerial Auditing Journal 2008/23/6.
 6. Jerzemowska M., Wybrane międzynarodowe i krajowe regulacje nadzoru korporacyjnego - na przykładzie USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii, [w:] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 7. Koładkiewicz I., Audit Committees in Polish Supervisory Boards: Common Practice and New Challenges, [w:] Boubaker S., Nguyen D.K. (eds), Corporate Governance in Emerging Markets, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014 (w druku).
 8. Koładkiewicz I., Rady nadzorcze - dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2013.
 9. Koładkiewicz I., Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Organizacja i Kierowanie 2010/4 (142).
 10. Nartowski A.S., Perspektywa samoregulacji polskiego rynku. Umowa społeczna czy interwencja państwa?, [w:] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 11. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate Governance) w spółce akcyjnej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 12. Piaszczyk A., Komitet audytu jako nowa forma nadzoru korporacyjnego, [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wyd. UŁ, Łódź 2012.
 13. Szułdrzyński K., Spiechowicz P., Komitety audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW, PwC, SEG, PID, KomitetAudytu.pl, Warszawa 2010.
 14. Szułdrzyński K., Spiechowicz P., Komitety audytu w Polsce w roku 2011. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW, PwC, SEG, PID, KomitetAudytu.pl, Warszawa 2012.
 15. Szułdrzyński K., Koładkiewicz I., Magda T., Rady nadzorcze 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW badanie 2011-2012, PwC i AMROP, Warszawa 2013.
 16. Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wyd. UŁ, Łódź 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu