BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andruszkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Znaczenie marki w decyzjach zakupowych młodych konsumentów na przykładzie studentów
Brand Significance in Purchase Decisions of Young Customers on Students Example
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 435-442, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Marka, Decyzje konsumenckie, Studenci
Consumer behaviour, Brand, Consumer decision, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia marki w decyzjach zakupowych młodych konsumentów, jakimi są studenci. Na wstępie, w ramach rozważań teoretycznych, zostały poruszone kwestie dotyczące mechanizmu wpływania marki na proces decyzyjny nabywców. Natomiast część empiryczna artykułu prezentuje wyniki badania młodych konsumentów (studentów). Przedstawiają one rolę marki w decyzjach zakupu oraz preferencje i zachowania młodych konsumentów związane z zakupem marek piwa.(abstrakt autora)

The main aim of the paper is presenting the role and meaning of brand in the purchase decisions of young customers on the example of students. In the beginning, in theoretical consideration, there has been discussed the topics connected with the mechanism of brand influence on the customers' decision taking process. Next, in the empirical part of the paper, there has been presented the results of research on the example of young customers (students). There has been shown the role of brand in purchase decisions as well as the preferences and behavior of young customers connected with the purchase of beer brands.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.N. Kapferer, J.C. Thoenig, La marque, McGraw-Hill, Paris 1989.
  2. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
  3. J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  4. D.A. Aaker, Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, New York 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu