BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzysztofek Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność jako mechanizm nadzoru korporacyjnego
Corporate Social Responsibility as a Corporate Governance Mechanism
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 213-222, wykr., bibliogr. 24 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Spółki giełdowe, Indeks RESPECT
Corporate governance, Corporate Social Responsibility (CSR), Stock market companies, RESPECT Index
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze polskiej dotychczas niewiele opracowań traktuje o koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego jednocześnie, stąd celem opracowania jest wypełnienie tej luki. Badanie istoty i znaczenia tych obszarów w procesie rozwoju przedsiębiorstwa wydaje się tematem niezwykle interesującym oraz ważnym.(fragment tekstu)

In today's financial markets in recent years, more and more interest among investors raises conception of CSR. She became almost the standard for listed companies all over the world as well as in Poland. Of great importance in the development of CSR in Poland plays a running on 19 November 2009 by the Warsaw Stock Exchange Respect Index. In many companies began to unify the rules of action, and thus the company became responsible for the whole of its business. In the polish literature, so far a little publications is about the concept of CSR and CG simultaneously, hence the purpose of this paper is to fill this gap. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 2. Aluchna M., Dobre praktyki corporate governance. Światowe tendencje a polskie doświadczenia, E-mentor 2008/2(24).
 3. Davis I., The biggest contract, The Economist 26 May 2005.
 4. Hąbek P., Szewczyk P., Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 5. Ho C., Corporate governance and corporate competitiveness: An international analysis, Corporate Governance: An International Review 2005.
 6. Jamali D., Safieddine A.M., Rabbath M., Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Synergies and Interrelationships, Corporate Governance: An International Review 2008/16/5.
 7. Jastrzębska E., Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
 8. Jeżak J., Ład korporacyjny Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 9. Kendall N., Good corporate governance, Accountants' Digest 1999/40.
 10. Krzysztofek A., Indeksy giełdowe spółek prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną, [w:] Stacharska-Targosz J., Szostak J. (red.), Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013/48.
 11. Krzysztofek A., Normy i standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Sokołowski J., Rękas M. (red.), Ekonomia, Prace Naukowe Uniw. Ekon. we Wrocławiu 2013/305.
 12. Krzysztofek A., Społeczna odpowiedzialność biznesu - ujęcie teoretyczne, Przegląd prawno- -ekonomiczny 2012/20/3.
 13. Krzysztofek A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście nadzoru korporacyjnego, [w:] Wiedza i gospodarka rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności regionalnej, Kierownik Projektu W. Caban, Część 2, UJK, Kielce 2013.
 14. Krzysztofek A., Teoretyczne aspekty funkcjonowania nadzoru korporacyjnego, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance 2012.
 15. Lis K. A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 16. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 17. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 18. Rozłucki W., Dobre praktyki w Polsce, Prawo europejskie w praktyce 2004/4/XI.
 19. Rudnicka A., CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 20. Samborski A., Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim, przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice 2011.
 21. Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Uniw. Ekon. w Poznaniu, Poznań 2013.
 22. Stroiński R., Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych notowanych na GPW w Warszawie SA - wybrane zagadnienia na tle prawno porównawczym, [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek Corporate Governance, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 23. Urbanek P., Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2006.
 24. Zapała S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu