BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzanowska-Drzewiecka Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Specyfika procesu podejmowania decyzji o zakupie przez młodych konsumentów
Specificity of the Purchasing Decision-Making Process of Young Consumers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 443-455, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konsument, Podejmowanie decyzji
Consumer, Decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie ma na celu systematyzację wiedzy na temat prawidłowości w procesie decyzyjnym młodych konsumentów. W oparciu o przegląd literatury autorka dokonuje systematyzacji wzorców charakterystycznych dla dzieci oraz nastolatków. Głównie koncentruje się na opisie prawidłowości w poszukiwaniu informacji przez młodych konsumentów, w czym upatruje podstawowej różnicy pomiędzy procesem decyzyjnym dorosłych nabywców a młodych konsumentów. (abstrakt autora)

The aim of this study is to classify knowledge about regularities in decision-making process of young consumers. On the bases of literature, the author makes classification of patterns characteristic for children and teenagers. Mainly, she focuses on the description of regularities in searching for information by young consumers, which she perceives as a basic difference between decision- making process of adult and young consumers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Moczydłowska, Psychologia handlu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004, s. 26-27.
 2. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
 3. M. Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, One Press, Helion, Gliwice 2006.
 4. L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 5. E. Cooper-Martin, Effects of Information Format and Similarity Among Alternatives on Consumer Choice Processes, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1993, Vol. 21, No. 3, s. 239.
 6. A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001.
 7. G.P. Moschis, R.L. Moore, Decision Making among the Young: A Socialisation Perspective, "Journal of Consumer Research" 1979, Vol. 6 (September), s. 101-112.
 8. D. John Roedder, Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look at Twenty-five Years of Research, "Journal of Marketing Research" 1999, Vol. 26 (December), s. 191.
 9. Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, red. A. Olejniczuk-Merta, IBRKiK, Warszawa 2007.
 10. L.G. Schiffman, L.L. Kanuk, Consumer Behavior, Prentice Hall, New York 2010.
 11. M. Budzanowska-Drzewiecka, Wzorce komunikacji w rodzinie a decyzje nabywcze młodych konsumentów, w: Marketing, red. D. Surówka-Marszałek, Zeszyty Naukowe KSW, Kraków 2007.
 12. J. Gregan-Paxton, D. John Roedder, Are Young Children Adaptive Decision Makers? A Study of Age Differences in Information Search Behaviour, "Journal of Consumer Research" 1995, Vol. 21 (March), s. 567-579.
 13. D. John Roedder, M. Sujan, Age Differences in Product Categorization, "Journal of Consumer Research" 1990, Vol. 16 (March), s. 452-460.
 14. D. John Roedder, R. Lakshmi-Ratan, Age Differences in Children's Choice Behavior: The Impact of Available Alternatives. "Journal of Marketing Research" 1992, Vol. 29 (May), s. 216-226.
 15. R. Belk, R. Mayer, A. Driscoll, Children's Recognition of Consumption Symbolism in Children's Product, "Journal of Consumer Research" 1984, Vol. 10, s. 386-396.
 16. C. Roland-Levy, W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne?, w: T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004, s. 280-281.
 17. J.U. McNeal, Kids as customers, Lexington Books, New York 1992.
 18. D. John Roedder, J.C. Whitney, The Development of Consumer Knowledge in Children: A Cognitive Structure Approach. "Journal of Consumer Research" 1986, Vol. 12 (March).
 19. L.A. Peracchio, How do Young Children Learn to Be Consumers? A Script-processing Approach, "Journal of Consumer Research" 1992, Vol. 8, s. 435-436.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu