BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Marcin (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Wykorzystanie informacji generowanych przez system rachunkowości w podsektorze samorządowym
Applicability of Information Generated Byaccounting System in the Local Government Subsector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 165-175, tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Systemy rachunkowości
Local government, Accounting systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednymi z podstawowych celów realizowanych w jednostkach sektora finansów publicznych, zarówno podsektora rządowego, jak również samorządowego, są jakość i efektywność usług publicznych. Skuteczniejsze osiągnięcie tych oraz innych celów nie będzie możliwe bez zaawansowanych narzędzi zarządzania. W dobie zmian w regulacjach prawnych dotyczących sektora publicznego, wdrożenia między innymi: kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, budżetu zadaniowego, lepsza jakość zarządzania stanie się koniecznością. W Polsce pierwsze reformy miały miejsce pod koniec lat 90., gdy samorządy, korzystając przede wszystkim z doświadczeń US A, wprowadzały innowacyjne rozwiązania w zakresie przygotowania strategii, planów wieloletnich oraz budżetowania zadaniowego, których celem była poprawa zarządzania w perspektywie krótko- i długoterminowej. W Krakowie, Szczecinie i Poznaniu skorzystano z proponowanych w ubiegłym okresie rozwiązań i niewątpliwie miasta te są teraz liderami zarządzania. (fragment tekstu)

Modern local government subsector management requires that the managers are supplied with relevant and needed information. Performance budgeting is a system which delivers such information, however at the moment it has only facultative character. That is why application of this tool will depend on the recognized need to introduce changes as well as the need to look at local government activities from different perspective. This article presents the principles of introduction of performance budgeting in local government units from the accounting and financial services point of view. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne, Gdańsk 1999.
  2. Kaczmarek M., Rachunkowość budżetowa jako retro- i  prospektywny system informacyjny, (w:) Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Warszawa 2009.
  3. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, red. T. Lubińska, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu