BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franek Sławomir (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Powiaty i gminy województwa zachodnio pomorskiego we wdrażaniu budżetu zadaniowego
Implementation of Performance Budgeting in Districts and Municipalities of Westpomeranian Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 177-188, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Gmina, Budżet zadaniowy, Audyt
District, Task budget, Audit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wprowadzona w 2009 roku nowa ustawa o finansach publicznych1 wskazuje na konieczność wdrażania w jednostkach tego sektora rozwiązań służących wzmocnieniu jego kondycji finansowej i organizacyjnej. Zapisy art. 68 i 272 ustawy o finansach publicznych wymuszają konieczność wykorzystywania narzędzi kontroli zarządczej oraz audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, których funkcjonowanie oparte jest na kryteriach celowości, skuteczności i efektywności. Oznacza to, że pełna ocena realizacji zadań publicznych zawierać powinna informację sprawnościową, wskazującą na wyniki, jakie realizacja tych zadań przynosi2. Wymaga to wdrożenia systemu pomiaru efektywności i skuteczności usług publicznych oraz sprawności zarządzania. (fragment tekstu)

The article presents the experiences in implementing performance budgeting in local self-government units of Western Pomerania. It shows the basic assumptions on which the work on the performance budgeting should be based. In the article has been emphasized the specificity of the tasks of Polish municipalities and districts determining the subjective and objective scope of performance budgeting. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Warszawa 2007.
  2. Dokumentacja konkursowa. Konkurs otwarty nr  3/POKL/5.2.1/2008 "Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej", MSW iA, Warszawa 2008.
  3. Miller J., Samorząd w okresie wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce, (w:) Wdrażanie budżetu zadaniowego, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
  4. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26.10.2006, KI - 4001- 1/573/06 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu