BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanowska Kamila (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Controlling jako narzędzie wspierające proces realizacji usług gminnych
Controlling as a Tool Supporting the Process of Realisation of Municipal Service
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 189-200, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Usługi, Gmina, Controlling
Public finance sector, Services, District, Controlling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gmina, podobnie jak wszystkie podmioty funkcjonujące w gospodarce, podlega w ostatnich latach dynamicznym przemianom spowodowanym procesami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi. Do najważniejszych należą: przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i możliwość wysokiej absorpcji środków finansowych, wzrost znaczenia regionów i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym, dynamiczny rozwój nauki i współpracy na linii nauka - biznes - samorząd, a także rozwój technologii i narzędzi informatycznych i komunikacyjnych. Postępujący proces decentralizacji związany z realizacją zwiększającego się katalogu zadań, funkcjonowanie w warunkach ograniczonych zasobów, a zarazem rosnących potrzeb publicznych oraz powiększającej się rywalizacji i konkurencji sprawiają, że w gminach należy wprowadzać kompleksowe systemy wspomagające proces zarządzania świadczeniem usług. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego realizuje szeroki zakres zadań, wykorzystując przy tym różne rozwiązania organizacyjno-prawne, co nie zmienia jednak faktu, iż jest odpowiedzialna za ciągłe i nieprzerwane świadczenie usług na rzecz społeczności lokalnej. (fragment tekstu)

This article presents tasks and service realised by a municipal government as well as legal and organisational forms in which districts can provide public service. The aim of the article is to point out the nature of controlling and the ability to use it as a tool supporting a service management system in a municipal as a dominant unit. This article also highlights the similarity between the instruments of controlling and the guidelines concerning management control in case of units of public finance sector. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek P., Controlling w zarządzaniu gminą, Warszawa 2007.
 2. Borowiec L., Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Kraków 2007.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Usługi publiczne, (w:) Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Warszawa 2005.
 4. Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego, stan na koniec 2007 r., Warszawa 2009, .
 5. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku.
 6. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w  przedsiębiorstwie - centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Warszawa 2003.
 7. Tarno J.P., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J., Samorząd terytorialny w Polsce, wyd. II , Warszawa 2004.
 8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240.
 11. Yarrow G., Uzasadnienie procesów prywatyzacyjnych, (w:) Zarządzanie usługami komunalnymi, t. I, red. P. Jasiński, wydanie I, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu