BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nakonieczna-Kisiel Halina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju województwa zachodniopomorskiego
The Role of Foreign Capital in Regional Development of West Pomerania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 213-228, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Inwestycje, Rozwój, Kapitał zagraniczny
Investment, Development, Foreign capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obrót kapitałem zagranicznym dokonuje się głównie w trzech formach, czyli z wykorzystaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, inwestycji portfelowych oraz kredytów i pożyczek. Ze względu na dostęp do kompletnych i porównywalnych danych statystycznych celem niniejszego opracowania będzie jedynie analiza i ocena znaczenia zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZI B) w rozwoju gospodarczym województwa zachodniopomorskiego. Aby powyższy cel zrealizować, starano się najpierw określić, jaki jest udział zachodniopomorskiego w strukturze regionalnej lokalizacji ZI B, a następnie - ze względu na ograniczoną objętość opracowania - przede wszystkim zobrazować w wymierny sposób efekty działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w regionie oraz ocenić ich wpływ na wzrost gospodarczy województwa. Przedstawiono więc wpływ ZI B po pierwsze, na zatrudnienie, a przez to i na konsumpcję, po drugie, na skalę i strukturę działalności inwestycyjnej oraz po trzecie, na działalność w handlu zagranicznym, gdyż od tych czynników zależy w głównej mierze aktywność gospodarcza kraju, a zatem i badanego województwa. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to analyse and evaluate the importance of FDI to regional development of the West Pomeranian Voivodship. The first part of the paper presents the voivodship's share in the regional structure of FDI destinations. Next the author discusses the impact of companies with foreign capital on the voivodship's total employment, size and structure of its investment, and its involvement in foreign trade; it is those factors which determine to a large degree the economic efficiency of the analysed voivodship. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Statystyczny, GUS , nr 1, Warszawa 2010.
  2. Chojna J., Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski, (w:) Inwestycje zagraniczne w P olsce, red. J. Chojna, Instytut Badania Rynku, Konsumpcji i K oniunktury, Warszawa 2008.
  3. Durka B., Chojna J., Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, (w:) Instytucje zagraniczne w P olsce, red. B. Durka, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002.
  4. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku, Urząd Statystyczny w S zczecinie, Szczecin 2010.
  5. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, GUS , Warszawa 2006.
  6. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, GUS , Warszawa 2009.
  7. Nakonieczna-Kisiel H., O roli zagranicznych inwestycji bezpośrednich w rozwoju eksportu województwa zachodniopomorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 5/2008.
  8. Nakonieczna-Kisiel H., Skutki globalnego kryzysu finansowego w P olsce, "Firma i R ynek", nr 2/2010.
  9. Rocznik Statystyczny GUS , Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu