BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Astapczyk Agnieszka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Rachunek kosztów jakości jako nowoczesne narzędzie wspomagające rozwój przedsiębiorstwa
Quality Costs Account as A Modern Toolin Enterprise Development Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 229-240, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Rozwój przedsiębiorstwa, Koszty jakości
Cost accounting, Enterprise development, Quality costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przez zarządzanie przedsiębiorstwem można rozumieć pewien rodzaj celowej działalności ludzkiej polegającej na dysponowaniu zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz podejmowanie decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności. Tak zdefiniowanego pojęcia zarządzania używa się w odniesieniu do organizacji gospodarczych nastawionych na osiąganie korzyści materialnych1. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zmiany dokonujące się we współczesnej gospodarce światowej, ale także na współczesnych rynkach lokalnych, takie jak: globalizacja, wdrażanie nowych technologii informatycznych, zmiany na rynkach pracy, zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłego rozwoju i wprowadzania nowych koncepcji zarządzania. Efektywne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem powinno skutecznie połączyć sprawność bieżącego działania, wykorzystując potencjał firmy i umiejętności zatrudnionych w niej pracowników, z sukcesem przedsiębiorstwa w przyszłości. (fragment tekstu)

Changes which are occurring in our company's surroundings and need for adaptation to new conditions on present global market make us conclude that one of the elements of effective company management is taking over competition. In this case key to the success can be effective quality management and product proffer of which quality will be significantly better than competitors. However, rational and effective management requires system implementation which will support executives managers in making right decisions which are related to the management system. One kind of a managing quality support system in the company can be quality costs account. Quality costs account is a system of record, analysis and evaluation of the price which are ensure quality in each level of production and in whole work process. This model is also a system of action attempts used to improve quality and also a price optimization. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciechan-Kujawa M., Rachunek kosztów jakości, Kraków 2005.
  2. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, Warszawa 1999.
  3. Gajewski A.S., Wstęp do zarządzania jakością, Tarnów 2007.
  4. Hernas A., Gajda L., Systemy zarządzania jakością, Gliwice 2005.
  5. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Toruń 2006.
  6. Kirejczyk E., Zrozumieć zarządzanie, Warszawa 2008.
  7. Kotler P., Pfoertsch W., Zarządzanie marką w segmencie B2B, Warszawa 2008.
  8. Lisiecka K., Kreowanie jakości, Katowice 2002.
  9. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Warszawa 2000.
  10. Urbaniak M., Zarządzanie przez jakość, Poznań 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu