BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziedziczak Ignacy (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Technologie informacyjne w zarządzaniu gminą
In Formation Technologies in Management Commune
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 259-273, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Zarządzanie gminą, Technologie cyfrowe, Informacja
District management, Digital technologies, Information
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gmina, jak każda organizacja, wymaga zarządzania. Wszystkie funkcje kierownicze - planowanie, organizowanie, motywowanie, przewodzenie i kontrolowanie - są zależne od ciągłego dopływu strumienia informacji o tym, co się dzieje w organizacji i poza nią. Kierownicy mogą śledzić postępy w osiąganiu celów i przekształcać plany w rzeczywistość jedynie pod warunkiem uzyskania dokładnych i aktualnych informacji. Jeżeli nie zdołają nadążać za biegiem spraw, przewidywać potencjalnych problemów, dostrzegać, kiedy jest potrzebna interwencja, a następnie podejmować odpowiednich działań korygujących czy dostosowawczych, to ich praca będzie bezowocna i nazbyt kosztowna. Systemy informacyjne umożliwiają kierownikom sprawowanie kontroli nad przebiegiem spraw. Współcześnie wymagają one technologii komputerowych. Kierownicy na wszystkich szczeblach przekonują się, że skomputeryzowane systemy informacyjne dostarczają danych potrzebnych do skutecznego prowadzenia operacji. Skoro więc systemy informacyjne odgrywają tak dużą rolę w kierowaniu organizacjami, jest sprawą szczególnie ważną, aby kierownicy rozumieli, jakie technologie informacyjne są dostępne, do rozwiązywania jakich problemów mają zastosowanie i jak należy się nimi posługiwać. (fragment tekstu)

One introduced the possibility of utilization of present of achievements of computer science in management the commune. The management was begun from specification of areas the commune. The directions of progress were described in information technology. The review of present of systems was executed helping the management. These systems were showed on possibility of use in the commune. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Warszawa 2002.
  2. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Warszawa 2005.
  3. Nermend K., Rozwój przestrzennych systemów wspomagania decyzji, "Metody Informatyki Stosowanej" nr 2/2008.
  4. Rutkowska D., Rutkowski L., Piliński M., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Warszawa 1999.
  5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, Dz. U. z  1990 r. Nr 16, poz. 95, z późn. zm.
  6. Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w  Krakowie, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu