BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ertmańska Karolina (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Ertmański Sławomir (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Tytuł
Etnocentryzm konsumencki wśród młodych konsumentów
Consumer Ethnocentrism Among Young Consumers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 457-469, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konsument, Etnocentryzm, Konsumpcja
Consumer, Ethnocentrism, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy analizy zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego wśród młodych konsumentów. Podano wyniki badań wskazujących na to, iż młodzież to segment rynku różniący się znacznie od dorosłych. Przedsiębiorstwa kierujące swoje przekazy marketingowe do tej grupy powinny je dostosować do preferencji i oczekiwań młodych konsumentów, których rola staje się coraz ważniejsza.(abstrakt autora)

The paper analyzes the phenomenon of consumer ethnocentrism among young consumers. It shows the results of research showing that youth is a market segment differing significantly from adults. Companies focused on this group should adapt their marketing messages to the preferences and expectations of young consumers, whose role is becoming increasingly important.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001.
 2. G. Adamczyk, Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych i jego aktywność, Roczniki Naukowe Akademii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2007, nr 4, s.7.
 3. A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004, s. 94.
 4. S. Sharma, T. Shimp, J. Shin, Consumer Ethnocentrism: A Test of Antecedents and Moderators, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1995, No. 23, 1, s. 26-37.
 5. O. Kucukemiroglu, Market Segmentation by Using Consumer Lifestyle Dimensions and Ethnocentrism: An Empirical Study, "European Journal of Marketing", 1999, No. 33, s. 470-487.
 6. J.S. Marcoux, P. Filiatrault, E. Cheron, The Attitudes Underlying Preferences of Young Urban Educated Polish Consumers towards Products Made in Western Countries, "Journal of International Marketing", 1997, No. 9, s. 49-65.
 7. R. Netemeyer, S. Durvasula, D.R. Lichtenstein, A Cross-national Assessment of the Reliability and Validity of the CETSCALE, "Journal of Marketing Research", 1991, No. 28, s. 320-327.
 8. E. Kaynak, A. Kara, Consumer Ethnocentrism in an Emerging Economy of Central Asia, "American Marketing Association Summer Educators", materiały konferencyjne, San Diego 1996, s. 514-520.
 9. K. Zięba, Zastosowanie metody IAT oraz CETSCALE do oceny poziomu etnocentryzmu konsumenckiego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, tom II, Zeszyty Naukowe nr 473, Ekonomiczne Problemy Usług, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 342-350.
 10. L. Ostałowska, Zakorzenieni kosmopolici, "Gazeta Wyborcza" 04.06.2010.
 11. M. Filiciak, M. Danielewicz, M. Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny, Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, SWPS, Warszawa 2010, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu