BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głowacka Maria Danuta (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Czajka Piotr (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty decyzyjne związane z zakupem leków OTC przez młodych konsumentów
Determinants of Decision-Making Related to the Purchase of OTC Drugs by Young Consumers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 471-479, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Leki, Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta
Drugs, Consumer decision, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy była diagnoza czynników oraz roli, jaką odgrywają w podejmowaniu decyzji o zakupie preparatów leczniczych dostępnych bez recepty przez młodych konsumentów. Część praktyczną poprzedzono krótkim wstępem teoretycznym odnoszącym się do zagadnień marketingu strategicznego w obszarze rynku farmaceutycznego. Następnie przedstawiono założenia metodyczne pracy, omówiono zastosowane narzędzia badawcze oraz scharakteryzowano populację badaną. Diagnozy oraz określenia stopnia natężenia czynników dokonano w oparciu o kwestionariusz ankiety. Finalnie wyznaczono kluczowe determinanty decyzyjne przy równoczesnym uwzględnieniu ich skali oddziaływania.(abstrakt autora)

The main objective of this paper was to diagnose the determinants and the role they play in the process of decision making when buying OTC by young consumers. The practical part was preceded by a short, theoretical introduction referring to the issue of strategic marketing in the field of the pharmaceutical market. Next, the main methodological assumptions were presented, the research tool used in the paper was discussed and the analyzed population was characterized. The diagnosis and the determination of the intensity of factors were conducted using the survey questionnaire. Finally, the key determinants in the process of decision making were pinpointed simultaneously taking into consideration the range of their impact.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Michalak, B. Pilarczyk, H. Mruk, Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu