BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Satysfakcja młodych usługobiorców z oferty i obsługi banków spółdzielczych
Satisfaction of Young Services Recipients and Service Offers of Co-Operative Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 443-455, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Satysfakcja klienta, Banki spółdzielcze, Obsługa klienta, Oferta usługowa
Customer satisfaction, Cooperative banks, Customer service, Services offer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przykładzie młodych usługobiorców (wiek do 25 lat) trzech banków spółdzielczych działających w południowo-wschodniej Polsce zaprezentowano motywy wyboru banku oraz okres, rodzaj i formy korzystania z usług. Satysfakcję młodych klientów określono na podstawie ich ocen oferty oraz jakości i elementów technicznych obsługi. Przedstawiono takŜe sugestie badanych klientów dotyczące uatrakcyjnienia oferty i obsługi banków.(abstrakt autora)

On the example of young clients (age up to 25 years) of three cooperative banks operating in the south - eastern Poland, there are presented reasons for choosing the bank and the duration, type and form of use of services. The satisfaction of young customers was identified on the basis of their assessments of offer as well as quality and technical elements of service. Suggestions of surveyed consumers aiming at more attractive offer and service are also presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Szafrańska, Lojalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku usług bankowych, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Lublin, 2008, t. X, z. 3, s. 517-520.
 2. A. Kilon, J. Kilon, Marketing partnerski a pozycja konkurencyjna banku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, Szczecin 2006, s. 172-176.
 3. L.L. Berry, Relationship Marketing, w: Emerging Perspective on Service Marketing, red. L.L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah, American Marketing Association, Chicago 1983, s. 26.
 4. S.A. Taylor, G. Hunter, An Exploratory Investigation into the Antecedents of Satisfaction, Brand Attitude and Loyalty Within the (B2B)e CRM Industry, "Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior", 2003, No. 16.
 5. S. Smyczek, Ocena skuteczności działań marketingowych w świetle modelu czynnikowego relacji bank - klient, "Handel Wewnętrzny", czerwiec 2009, s. 336-343.
 6. S. Wilmańska-Sosnowska, Satysfakcja klientów jako efekt działań marketingowych przedsiębiorstwa handlowego, "Handel Wewnętrzny", czerwiec 2009, s. 104-108.
 7. N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 8. T. Kijek, A. Kijek, Pomiar satysfakcji klientów a ewaluacja skuteczności instrumentów konkurowania, "Handel Wewnętrzny", czerwiec 2009, s. 109-114.
 9. A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Wyd. Branta, Bydgoszcz 1998, s. 197-199.
 10. Z. Waśkowski, Zastosowanie marketingu partnerskiego w budowaniu trwałych więzi z klientem, "Marketing i Rynek" 2002, nr 2, s. 5-9.
 11. I. Adamska, Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 602, Kraków 2002, s. 53-60.
 12. M. Szafrańska, Wykorzystanie elementów marketingu mix w budowaniu lojalności klientów banków spółdzielczych, w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 357-365.
 13. M. Kieżel, Korzystanie z bankowości internetowej jako nowoczesnego kanału dystrybucji usług bankowych przez klientów z różnych grup wiekowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 608, Szczecin 2010, s. 423-434.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu