BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisicka Iga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Pomiar ubóstwa gospodarstw domowych w Polsce - ujęcie klasyczne
Selected Methods of Measuring Monetary Poverty
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, nr 102, s. 37-48, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Ubóstwo, Pomiary
Households, Poverty, Measurement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest empiryczna analiza porównawcza zasięgu i głębokości ubóstwa polskich gospodarstw domowych w 2010 roku otrzymana przy zastosowaniu różnych podejść. Wykorzystano jedne z najczęściej stosowanych metod pomiaru w ujęciu klasycznym (monetarnym). Pozamonetarne wymiary ubóstwa (takie jak np. brak dostępu do edukacji i ochrony zdrowia) nie zostały uwzględnione. (fragment tekstu)

The measurement of poverty depends on the definition, way of understanding and method of identifying the poor. The purpose of this article is to present the impact on the incidence and intensity of poverty in selected monetary poverty lines. The analusis was based on the data from Polish household budgets study carried out by Central Statistical Office of Poland in 2010. The analysis showed that the highest risk of poverty was related to households living on unearned sources of income, households in rural areas and households where household head had at most lower secondary education level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ATKINSON T., CANTILLON B., MARLIER E., NOLAN B. 2002: Social indicators - the EU and social inclusion, Oxford University Press.
 2. BYWALEC C., RUDNICKI L. 2002: Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. DUDEK H. 2011: Skale ekwiwalentności - estymacja na podstawie kompletnych modeli popytu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. GOEDHART T., HALBERSTADT V., KAPTEYN A.B., VAN PRAAG M.S. 1977: The poverty line, concept and measurement, "The Journal of Human Resources", vol. 12, s. 503-520.
 5. HAGENAARS A., DE VOS K. ZAIDI M.A. 1998: Patterns in poverty in Europe, [w:] S. Jenkins, A. Kapteyn and B. Van Praag (red.), The Distribution of Welfare and Household Production: International Perspectives, Cambridge University Press.
 6. KOT S. M. 2008: Polaryzacja ekonomiczna - teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. PANEK T. 2007: Ubóstwo i nierówności, [w:] T. Panek (red.), Statystyka społeczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 258-298.
 8. PANEK T. 2011: Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. SLESNICK D. T. 1998: Empirical approaches to the measurement of welfare, "Journal of Economic Literature", vol. 36, s. 2108-2165.
 10. SZULC A. 2007: Dochód i konsumpcja, [w:] T. Panek (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa, s. 131-163.
 11. ROWNTREE B.S. 1901: Poverty. A study of town life, Macmillan, London.
 12. TOPIŃSKA I., CIECIELĄG J., SZUKIEŁOJĆ-BIEŃKUŃSKA A. 2008: Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, IPiSS, Warszawa.
 13. Ubóstwo w Polsce w 2010 r., Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, Warszawa 2011, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/wz_ubostwo_w_polsce_2010.pdf, dostęp: 05.02.2013.
 14. World bank 1990: World development report 1990 - poverty.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu