BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczachowska Alina (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Młody konsument w świecie emocji
Young Consumer in the World of Emotions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 517-525, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konsument, Reklama telewizyjna, Dzieci
Consumer, Television advertising, Children
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony w szczególności działalności reklamodawców, którzy wykorzystując naiwność dzieci oraz pragnienia młodzieży, używają coraz bardziej wyrafinowanych sposobów nakłaniania młodych ludzi do zakupu reklamowanego towaru, posługując się wszystkimi znanymi technikami reklam. Telewizja jest medium wiodącym pod względem oglądalności oraz popularności występowania reklam, a reklamy telewizyjne jak najbardziej spełniają swoją funkcję promocyjno-perswazyjną w stosunku do młodego pokolenia. Skoro młodzi pragną się bawić i śmiać oraz oglądać historyjki wykorzystujące poczucie humoru, twórcy i nadawcy reklam spełniają te potrzeby, wierząc, że młody widz zapozna się z reklamą (będzie wielokrotnie z przyjemnością ją oglądał), w sposób naturalny zapamięta promowany produkt oraz przekona rodziców do tego, aby dany produkt został kupiony. (abstrakt autora)

The paper concentrates on the activities of advertisers who taking advantage of the naivety of children and desires of the youth, apply more and more sophisticated methods of persuading young people into purchasing advertized products, making use of all known advertising techniques. Television is the most important communication medium when popularity of broadcast commercials is concerned and television commercials perform their promotion and persuasive function in relation to the young generation. As the young people wish to play, smile and watch stories applying the sense of humor the advertisers and broadcasters satisfy these needs believing that a young spectator will acquaint himself/herself with a commercial(will watch it many times with pleasure),memorize in natural way the promoted product and convince his/her parents to buy it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Kowalski, B Jung, Media na rynku, Wyd. Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2006.
 2. J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja, Trans Humana, Białystok 2001.
 3. Wiedza o reklamie, red. K. Janiszewska i in., Wyd. Szkolne PWN, Warszawa, Bielsko-Biała 2009.
 4. M. Piotrowski, Szkodzi czy pomaga? O reklamie skierowanej do dzieci, "Aktualności Telewizyjne" nr 4, OBOP, Warszawa 1996, s. 81.
 5. A. Kozłowska, Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2001.
 6. A. Jasielska, R. Maksymiuk, Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kinder marketing i psychologia, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 7. D. Lemish, Dzieci i telewizja, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2008.
 8. W. Budzyński, Reklama, techniki skutecznej perswazji, Wyd. Poltext, Warszawa 1999.
 9. M. Zacharzewski, Dzieci reklamy. Telewizje dziecięce, dodatek do "Media & Marketing Polska", maj 2008, s. 10.
 10. L. Witek, Merchandising w małych i dużych firmach handlowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 11. M. Lindstrom, Dziecko reklamy. Dlaczego nasze dzieci lubią to, co lubią, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu