BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Sobierajewska Jolanta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Polskie gospodarstwa warzywnicze na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Polish Vegetable Farms Compared to Selected European Union Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, nr 102, s. 67-86, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Organizacja procesów produkcyjnych, Metody badawcze, Analiza danych
Arable farm, Organization of production processes, Research methods, Data analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań jest ocena działalności produkcyjnej gospodarstw warzywniczych w Polsce oraz określenie możliwości poprawy ich efektywności, a także kierunków ich rozwoju. W ramach gospodarstw ogrodniczych wyodrębniono, zgodnie z systematyką FADN2, gospodarstwa warzywnicze (typ 20). Ocena polskich gospodarstw zostanie dokonana przez porównanie ich organizacji i efektów z analogicznymi gospodarstwami z wybranych krajów Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The article indicated the role of vegetable production in Polish agriculture. They provide better use of the land, due to the higher its productivity. Polish farms were evaluated comparing to similar vegetable farms in Hungary, Germany and the Netherlands. It has been shown that Polish vegetable farms of the economic size between 40 and 100 ESU and above 100 ESU are competitive compared to farms in other countries and are able to develop. Dutch and German farms of similar economic size classes have limited development opportunities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza danych handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2011.
 2. Baza Danych Eurostat, 2009.
 3. JÓZWIAK W. 2009: Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami węgierskimi i niemieckimi, [w:] Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych, pr. zbior. pod red. W. Józwiaka, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. KUFEL T. 2007: Ekonometria - rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
 5. KUKUŁA K. 2006: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 6. MANTEUFFEL R. 1963: Efektywność inwestycji rolniczych, PWRiL, Warszawa.
 7. PSR 2010., GUS, Warszawa 2011.
 8. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa 2000-2011.
 9. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forster 2010.
 10. ŚWIETLIK J. 2012: Szacunek liczby gospodarstw rolnych uprawiających owoce, warzywa i pieczarki na skalę towarową w 2002 i 2010 r., maszynopis WZE IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. SOBIERAJEWSKA J. 2012: Efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw ogrodniczych, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 1, Warszawa-Poznań-Białystok.
 12. Uprawy ogrodnicze. Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa 2012.
 13. ZIĘTARA W., ZIELIŃSKI M. 2011: Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw węgierskich i niemieckich, pod red. W. Ziętary, Plan Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 14. ZIĘTARA W., SOBIERAJEWSKA J. 2012: Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, Plan Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu