BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharska Ewa (Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland)
Tytuł
Rodzaje wsparcia społecznego wobec osób starszych
Types of Social Assistance for Seniors in Poland
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 207-217, bibliogr. 9 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Wsparcie społeczne, Ludzie starsi, Opieka socjalna, Pomoc społeczna, Opieka zdrowotna, Wsparcie finansowe, Placówki opieki społecznej
Social support, Elderly people, Social services, Social assistance, Health care, Financial support, Social care institution
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wsparcie społeczne dotyczy wszelkich działań niosących pomoc w trudnych, problemowych sytuacjach w różnych okresach życia człowieka. Należy do kluczowych terminów z zakresu pracy socjalnej, pedagogiki i psychologii społecznej, ochrony zdrowia, działalności terapeutycznej. W ostatnich latach pojawiło się szereg publikacji na powyższy temat. W artykule tym skupiono uwagę na okresie starzenia się, w którym wsparcie społeczne bywa nieodzowne i ma duży wpływ na jego przebieg. Jest to specyficzny czas wymagający wspierającej obecności innych osób. Wsparcie społeczne definiowane jest przede wszystkim w kontekście pomocy udzielanej osobom w szczególnych sytuacjach. Wyraża się to w odpowiedzialności. (fragment tekstu)

Social support concerns aiding people at various stages of their life. It is a key concept with respect to social work, pedagogy, social psychology, education and health care. Social assistance supports people and their families in their efforts to satisfy the above needs and enables them to live with dignity. In Poland, social assistance is implemented in situations that require such support, such as having own homes, providing health and well-being including food, clothing and medical care. Social work can be carried out in the area of social services, implementation of programs at the national level in collaboration with various institutions. The article author provides social support through: emotional support, informational support, instrumental, financial and spiritual support. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak, R., Eliasz,A. Wsparcie społeczne a osobowość. W: H. Sęk, R. Cieślak, red., Wsparcie społeczne, dz. cyt., s. 68-69.
  2. Janiszewska,M., Kulij, T. B., Pacian,A., Żołnierczuk,D., Kieliszek, A., Stefanowicz. 2010. Wsparcie społeczne i instytucjonalne wspierające realizację potrzeb osób starszych, Problemy Higieniczno- Epidemiologiczne, 2010, (suplement 1), s. 26.
  3. Kawula,S. 1999. Wsparcie społeczne (w:) D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wyd. Żak, warszawa 1999, s. 338.
  4. Nęcek,R. 2012. Troska o zdrowie jako zobowiązanie moralne. W: Społeczny wymiar zdrowia. Kraków 2012 s. 20.
  5. Nęcek,R.2008. Chrześcijanin a kompromis w nauczaniu społecznym Jana Pawła II i Benedykta XVI. "Społeczeństwo" 4-5:2008 s. 504.
  6. Nęcek,R. 2005. Solidarność jako fakt, zasada i cnota w nauczaniu społecznym Jana Pawła II. "Sosnowieckie Studia Teologiczne" 7:2005 s. 111.
  7. Synak,B. Zależność ludzi starych. Analiza socjologiczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego - Filozofia i Socjologia, nr 16, s. 105
  8. Szarota,Z.2004. Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 68
  9. Dz.U. z 2009 nr 175 poz. 1362, Ustawa o pomocy społecznej, Rozdz. 1. Art. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu