BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kušnírová Eva (Ff Pu V Prešove, Slovakia)
Tytuł
Divadelné budovy na spiši v 19. Storočí
Theatre Buildings in the Spiš Region in the 19th Century
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 219-228, bibliogr. 9 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Teatr, Architektura, Budowla historyczna
Theater, Architecture, Historical building
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
Theatre culture in The Spiš region in the 19thcentury has its rich tradition that has aroused creation and construction of some Theatre buildings. In the contribution, we focus on three of them. Theatre buildings in Smolnik, in Levoča and Spišska Nova Ves were always primarily intended to theatre production. Theatre building in Smolnik, built in 1806, was the first in The Spiš region in the 19th centruy, whilst The City Theatre in Levoča was opened not until 1854 and The Spiš Theatre in Spišska Nova Ves even in 1902. Nowadays some of theatre houses continue in their activities, we mean mainly The Spiš Theatre in Spišska Nova Ves and The City Theatre in Levoča, we can take note certain activities also in Kežmarok. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barathova, N., Kopkaš, M.:Kežmarok. Informacie pre každeho. Abrahamovce: Vydavateľstvo ŠAFRAN 2005. ISBN 80-901408-2-3
  2. Cesnakova-Michalcova, M.:Z divadelnej minulosti na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Divadelny ustav 2004. ISBN 80-889887-57-1.
  3. Cesnakova-Michalcova, M.:Premeny divadla. 1. vyd. Bratislava: VEDA 1981.
  4. Chalupecky, I.: Dejiny Levoče II. 1. vyd. Košice: Vychodoslovenske vydavateľstvo 1975.
  5. Chalupecky, I.. a kol. autorov:Reduta v Spišskej Novej Vsi. Mesto Spišske Nova Ves, 2002. ISBN 80-968861-8-5.
  6. Kalman, D.: Lőcse Tortenete I. resz. (Dejiny Levoče). Lőcse: Nyomatott reiss Jozs. T. Konyvnyomdajaban 1897.
  7. Kekely, Š.: Činnosť Krajoveho divadla v Spišskej Novej Vsi (1957 - 1963). Prešov: FF UPJŠ 1972.
  8. Kopčakova, S.: Mecenašstvo a premeny hudobnej kultury vychodneho Slovenska v 18. a 19. storoči. In: Blaho, M. (ed.): Jazyk - Media - Text. (Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, Acta Facultatis Philosophicae Universitetis Prešoviensis Jazykovedny zbornik 35) Prešov: Filozoficka fakulta, 2012, s. 91 - 100. ISBN 978-80-555-0535-0.
  9. Kopčakova, S.: Rukopisne hudobniny a tlače ako sučasť rodovej knižnej rodiny Berzeviczy vo fonde Štatneho archivu Prešov. In: Domenova, M.(ed.) : Z knižnej kultury vychodneho Slovenska. Prešov: Štatna vedecka knižnica, 2011, s. 85 - 95. ISBN 978-80-85734-89-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu