BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zadora Kalina (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Niektóre instrumenty osłony przedsiębiorstw przed ryzykiem gospodarczym
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw. Finanse publiczne i podatki, 2002, s. 331-340
Słowa kluczowe
Finanse, Ryzyko gospodarcze, Przedsiębiorstwo
Finance, Economic exposure, Enterprises
Abstrakt
Ryzyko gospodarcze, to ryzyko nie osiągnięcia celu z podjętej działalności gospodarczej, na skutek ryzyka generowanego przez otoczenie, znanego jako ryzyko systematyczne. Gdy celem działania jest maksymalizacja zysku, ryzyko jest prawdopodobieństwem poniesienia straty lub zysku niższego niż pożądany. Zgodnie z klasyfikacją ryzyka ubezpieczeniowego, ryzyko gospodarcze jest ryzykiem finansowym, gdyż powoduje skutki dające się ująć finansowo. Z tego punktu widzenia, ryzyko gospodarcze jest zawsze ryzykiem finansowym. W przedsiębiorstwie, gdy mówi się o ryzyku finansowym, mówi się o jednym z trzech rodzajów ryzyka (obok ryzyka operacyjnego i inwestycyjnego), składających się na ryzyko gospodarcze. To, co je łączy, to skutki, wszystkie w wymiarze finansowym. Wspólna, finansowa miara skutków pozwala na łączne traktowanie ryzyk wchodzących w skład ryzyka gospodarczego, co jest też właściwe z punktu widzenia podjętego tematu. O potrzebie łącznego traktowania ryzyk przesądza też silna między nimi współzależność, często z powodu wpływu tych samych przyczyn, co powoduje, że zastosowane instrumenty osłony często działają równocześnie na rzecz redukcji ryzyka operacyjnego, finansowego i inwestycyjnego. Ryzyko objawia się w różny sposób. Zawsze jednak występuje przyczyna w postaci zdarzenia losowego i skutek w postaci szkody. Zawsze też da się określić prawdopodobieństwo zajścia takiego zdarzenia losowego i da się oszacować szkodę i określić wysokość straty. A to wystarczy, by skutecznie podjąć trud działań osłonowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Zadora: Przedsiębiorstwo wobec ryzyka finansowego, [w:] Finanse, bankowość i ubezpieczenia, pod red. nauk. K. Jajuga, M. Łyszczak, t. 1. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001
 2. G. Borys: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. PWN, Warszawa-Wrocław 1996
 3. G. Crawford, B. Sen: Instrumenty pochodne. Narzędzia podejmowania decyzji finansowych, KE Liber, Warszawa 1998
 4. Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje, pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2000
 5. J. Łańcucki: Finanse ubezpieczeń gospodarczych, Poltext, Warszawa 1993
 6. K. Szymańska: Jak i gdzie ubezpieczyć majątek firmy, Oddk, Gdańsk 1997
 7. C. A. Williams Jr.: Risk management and insurance, Mc Graw-Hill, Irwin, Boston 1998
 8. M. Gmytrasiewicz: Rezerwy w rachunkowości, Difin, Warszawa 2001
 9. Polityka bilansowa, sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą, pod red. K. Sawickiego, Ekspert, Wrocław 1996
 10. M. Sierpińska, D. Wędzki: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997
 11. D. Dziawgo: Credit - rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998
 12. J. Jakubczyc: Zarządzanie finansami, odpowiedzialność finansowa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999
 13. A. Gawroński, J. Handschke, J. Łańcucki, T. Sangowski: Ubezpieczenia w handlu zagranicznym, Poltext, Warszawa 1994
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu