BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falencikowski Tadeusz (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni), Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)
Tytuł
Polityka podatkowa a zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw. Finanse publiczne i podatki, 2002, s. 385-396
Słowa kluczowe
Zarządzanie podatkami, Polityka podatkowa, Podatki, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie
Tax administration, Tax policy, Taxes, Enterprises, Management
Abstrakt
Działające w gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa dokonują licznych wydatków. Wśród nich poczesne miejsce zajmują podatki. Z punktu widzenia ekonomicznego, podatki można określić, jako wydatki bez równowartości materialnej dokonywane na rzecz zaspokojenia potrzeb publicznych. Owa cecha braku bezpośredniej równowartości materialnej dokonanego wydatku jest jedną z przyczyn dążenia przedsiębiorców do optymalizacji nałożonego na nich opodatkowania. Mogą oni dokonywać tego w ramach: - po pierwsze - polityki podatkowej prowadzonej w przedsiębiorstwie, - po drugie - zarządzania podatkami stosowanego w przedsiębiorstwie. Istnienie wymienionych obszarów aktywności przedsiębiorcy implikuje pytania: jaki jest zakres każdego z nich? Jak wytyczyć granicę pomiędzy każdym z owych zjawisk, zważywszy, że tak polityka podatkowa jak i zarządzanie podatkami dotyczy tego samego obszaru problemowego. Celem artykułu jest ukazanie niektórych aspektów przedstawionego zagadnienia, zmierzających do rozwiązania badanego problemu. Celem udatnym jest wprowadzenie pewnego ładu pojęciowego w analizowanym obszarze, bowiem jak można zauważyć w literaturze, niektórzy autorzy publikacji dotyczących polityki podatkowej przedsiębiorstwa oraz zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie, dość dowolnie, a tym samym nieprecyzyjnie poruszają się w tym obszarze. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Jędrzejewski: Polityka podatkowa przedsiębiorstw w świetle zmian prawa gospodarczego, [w:] Problemy zarządzania finansami. Zeszyty naukowe Katedry finansów nr 1, Politechnika Gdańska 2001
 2. W. Szewc: Polityka podatkowa przedsiębiorcy. "Forum Doradców Podatkowych" 2000, nr 11
 3. M. Poszwa: Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki podatkowej przedsiębiorstwa, [w:] Materiały zbiorcze 1 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Kształcenie menedżerów organizacji funkcjonujących w społeczeństwie informacyjnym - postindustrialnym. Wydawca "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław 2000
 4. K. Kunowska: Jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wpływać na własne obciążenia podatkowe? "Forum Doradców podatkowych" 2002, nr 2
 5. K. Kunowska: Jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wpływać na własne obciążenia podatkowe, [w:] Finanse - Bankowość - Ubezpieczenia. Zeszyt naukowy 2002 nr 1 pod redakcją naukową J. Głuchowskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu
 6. T. Falencikowski: Instrumenty zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie. Budowa strategii podatkowej. "Forum Doradców Podatkowych" 2000, nr 5
 7. T. Falencikowski: Instrumenty zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie. Wybór optymalnego wariantu strategii podatkowej. "Forum Doradców Podatkowych" 2000, nr 6
 8. T. Falencikowski, B. Nogalski: Zarządzanie podatkami jako instrument w zarządzaniu przedsiębiorstwem. XXII Śląskie Dni Organizacji: Nowoczesność przemysłu i usług 2000. Praca zbiorowa pod redakcją J. Pyka. Kraków - Wisła 2000
 9. T. Falencikowski, B. Nogalski: Zarządzanie podatkami - narzędziem budowy wartości przedsiębiorstwa, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa pod redakcją J. Duraja. Płock -Łódź 2001
 10. A. W. Jabłoński: Polityka. Interpretacje definicyjne, [w:] Kategorie analizy politologicznej. Praca zbiorowa pod redakcją A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991
 11. M. Chmaj, M. Żmigrodzki: Wprowadzenie do teorii polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998
 12. A. W. Jabłoński: Węzłowe zagadnienia teorii polityki, [w:] Studia z teorii polityki. Tom I pod redakcją A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999
 13. Leksykon politologii. Praca zbiorowa pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta. Alta 2, Wrocław 2000
 14. Polityka gospodarcza. Praca zbiorowa pod redakcją B. Winiarskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 15. Polityka gospodarcza. Praca zbiorowa pod redakcją H. Ćwiklińskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997
 16. H. Zalewski: Polityka i strategia w zarządzaniu finansami firmy! ODDK, Gdańsk 1999
 17. K. Kunowska: Jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wpływać na własne obciążenia podatkowe, [w:] Finanse - Bankowość - Ubezpieczenia
 18. A. Czermiński, M. Czapiewski: Organizacja procesów decyzyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1995
 19. F. Skarbek: Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego. Tom 11. PWN, Warszawa 1955
 20. J. Sokołowski: Zarządzanie przez podatki. PWN, Warszawa 1995
 21. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka: Organizacja i zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1994
 22. A. Tęczyński: Odszkodowanie z tytułu konkurencji. "Doradca Podatnika" 2000, nr 45
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu