BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guziejewska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zakres i funkcje budżetu Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw. Finanse publiczne i podatki, 2002, s. 455-468, tab.
Słowa kluczowe
Finanse, Budżet UE, Integracja finansowa
Finance, EU budget, Financial integration
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Prawo każdego państwa i narodu do suwerenności, nie wynika jedynie z rozwoju prawa jako doktryny i obowiązującej normy postępowania, ale jest efektem postępującego rozwoju stosunków społecznych, również tych w skali międzynarodowej. Jednak rozwój integracji ekonomicznej pociąga za sobą w wielu dziedzinach przenoszenie suwerennych uprawnień państw członkowskich na rzecz instancji ponadnarodowych. Poważne umocnienie zasady ponad- narodowości przyniósł Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej, podpisany w 1992 roku. Realizacja jego postanowień przyczyniła się do znacznego pogłębienia, rozszerzenia integracji ekonomicznej oraz objęcia integracją podstawowych spraw narodów i państw, które wcześniej były pilnie strzeżone przez narody jako atrybuty ich suwerenności. Fundamentem działalności każdej instytucji realizującej cele gospodarcze i społeczne jest budżet. Budżet Unii Europejskiej (UE) odzwierciedla pośrednią pozycję, którą zajmuje Unia między tradycyjną organizacją międzynarodową a państwem federalnym. Koszty utrzymania instytucji międzynarodowych są najczęściej pokrywane z dotacji krajów członkowskich. Większość międzynarodowych organizacji ponosi jedynie ciężar utrzymania personelu i wydatków bieżących, większe wydatki na realizację specjalnych programów ponoszą te kraje członkowskie, które chcą uczestniczyć w ich realizacji. W przypadku UE sytuacja jest inna z dwóch istotnych względów. Jeśli chodzi o wydatki, to UE ponosi koszty dużych programów, które realizuje. Po stronie dochodów natomiast dysponuje swoimi własnymi źródłami. Są to cechy "prefederacyjne" tej organizacji. Budżet państwa narodowego ma ogólnie rzecz biorąc większą skalę i jest narzędziem realizacji szerszej polityki społeczno-ekonomicznej. Postępująca w UE integracja sprawiła jednak, iż kształtują się finanse publiczne o charakterze ponadnarodowym4. Organy ponadnarodowe stopniowo przejmują kompetencje dotyczące kształtowania budżetu, podatków i podporządkowują sobie w tej dziedzinie ustawodawstwo finansowe krajów członkowskich. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Integracja europejska, praca zbiorowa pod red. A. Marszalka, Wydawnictwo UL, Łódź 1997
 2. W. Molle: Ekonomika Integracji Europejskiej, Fundacja Gospodarcza Gdańsk 2000, Wydanie III, Gdynia 2000
 3. A. Komar: Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1994
 4. Polityka gospodarcza, praca zbiorowa pod red. B. Winiarskiego, PWN, Warszawa 2000
 5. Unia Europejska, praca zbiorowa red. K. Michałowska -Gorywod, PWN, Warszawa 1997
 6. A. Komar: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 1996
 7. R. Muzellec: Finances publiques, Editions Dalloz 2000
 8. L. Saidj: Finances publiques, Editions Dalloz, Paris 2000
 9. F. Deruel, J. Buisson: Budget et pouvoir financier, Editions Dalloz, Paris 2001
 10. P. Fontaine, H. Malosse: Słownik instytucji i terminów Unii Europejskiej, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997
 11. M. Greta, W. Kasperkiewicz Podstawy integracji europejskiej, Absolwent, Łódź 1999
 12. A. Marszalek: Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 2000
 13. Z. Gilowska, A. Mierzwa, W. Misiąg: Stan i kierunki reformy sektora publicznego w Polsce, IbnGR, Gdańsk 1997
 14. A. Wernik: Polska a budżetowe kryteria konwergencji Traktatu z Maastricht, [w:] Polityka finansowa, dług, podatki, praca zbiorowa pod redakcją A. Wernika, Instytut Finansów, Warszawa 1995
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu