BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Marzenna (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach)
Tytuł
Współczesne tendencje w modyfikowaniu procesu edukacyjnego (nie tylko) w Polsce
Modern Trends in Modifying the Educational Process (not only) in Poland
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 243-251, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Edukacja, Edukacja młodzieży, Reforma oświaty, Oświata, Metody nauczania, Szkolnictwo podstawowe
Education, Youth education, Educational system reforms, Education, Teaching method, Primary education
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Perspektywiczne, wieloaspektowe zmiany dotyczące warunków życia jednostki, wynikające z dynamicznego postępu naukowo-technicznego oraz potrzeb współczesnego społeczeństwa sprawiają, że nikt dzisiaj nie jest w stanie przewidzieć tego, jak będą funkcjonowali, jako osoby dorosłe, obecni uczniowie klas młodszych szkół podstawowych. Wskazane jest zatem przygotowywanie młodego pokolenia do przyszłego życia poprzez stwarzanie optymalnych warunków do doskonalenia jego różnorodnych umiejętności, kształcenia kompetencji, a przede wszystkim stymulowania rozwoju myślenia. Owo wskazanie jest wielkim wyzwaniem dla współczesnych nauczycieli reprezentujących wszystkie poziomy edukacji. Dokonujące się przeobrażenia w polskiej (i nie tylko) oświacie stopniowo reorganizują wszystkie jej szczeble - od wychowania przedszkolnego po szkolnictwo wyższe. Są to zmiany o charakterze m.in. politycznym i społecznym. (fragment tekstu)

The article, for example, the situation of education in Poland indicates contemporary educational problems of so many countries. the former Eastern bloc, the still strong tradition of transmission of knowledge in the learning process while the lack of sufficient concern for the students' thinking skills. The material contains a number of proposals favoring a gradual solution to this problem, including for example, the concept for the Education of the younger pupils of primary school. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamek I., Rozwiązywanie problemów przez dzieci, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Krakow, 1998.
 2. Beyer B. K., Practical strategies for the teaching of thinking, Allyn and Bacon, Boston, 1978.
 3. Beyer B. K. (1991) Teaching thinking skills, Mass., Allyn and Boston, Boston, 1999.
 4. de Bono E., Kurs myślenia, Wydawnictwo JK, Łódź, 2008.
 5. de Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie tłum. M. Madaliński, Oficyna Wydawnicza PRIMA sp. z o.o., Warszawa, 1998.
 6. Fisher R., Uczymy, jak myśleć, tłum. K. Kruszewski, WSiP S.A., Warszawa, 1999.
 7. Galant J., Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów w klasach I-III, WSiP, Warszawa, 1987.
 8. Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie "ŻAK", Warszawa, 2004.
 9. Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP S.A., Warszawa, 2005.
 10. Krygowska Z., Zarys dydaktyki matematyki, WSiP, Warszawa, 1977.
 11. Lelonek M., Kształcenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle realizacji celów deklaracji bolońskiej. [w:] Leżańska W. (red.), Historyczne i współczesne konteksty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź 2004.
 12. Lelonek M., Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym. WSiP, Warszawa 1984
 13. Lelonek M., Proces poznawania i rozumienia świata przez uczniów w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo WSHE, Pabianice, 2006.
 14. Lelonek M., Rozwijanie myślenia uczniów w procesie edukacji środowiskowej, Oficyna Wydawnicza P.W.T.U. TUVEX Sp. z o.o., Pabianice 2000.
 15. Levine M., Umysł - krok po kroku, Wydawnictwo ALBATROS, Warszawa, 2006.
 16. Majchrzak M., Integracja czynnościowa w edukacji wczesnoszkolnej [niepublikowana praca doktorska], Łódź 2009.
 17. Marzano R. J., Arredondo D. E., Tactics for thinking, Mid-continent Regional Educational Laboratory, Aurora, Colo., 1986.
 18. Okoń W., Nauczanie problemowe we współczesnej szkole, WSiP, Warszawa, 1987.
 19. Pacewicz P., Edukacja. Równe jest lepsze, Gazeta Wyborcza, [dostęp: 6 stycznia 2013] . Dostępny w Word Wide Web: http://wyborcza.pl/1,76842,9363355,Edukacja__Rowne_jest_lepsze.html#ixzz2HC FQMJrr
 20. Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa, 2009.
 21. Puślecki W., Gry problemowe w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa, 1991.
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, [dostęp: 26 marca 2010] . Dostępny w Word Wide Web: http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf
 23. Sternberg R., Spear-Swerling L., Jak nauczyć dzieci myślenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003.
 24. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, [dostęp: 26 marca 2010] . Dostępny w Word Wide Web: http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3A ustawa-z-dnia-19-marca-2009-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-owiaty-oraz-ozmianie- niektorych-innych-ustaw&catid=26%3Aakty-prawneobowizujce& Itemid=49
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu