BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszańska Agata (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Januszewski Filip (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Lewandowska Justyna (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Potencjał social mediów w komunikacji z młodym segmentem odbiorców
Social Media's Potential in Communication with the Young Segment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 527-538, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Marketing, Komunikowanie, Media społecznościowe, Portale internetowe, Serwisy społecznościowe
Marketing, Communication, Social media, Web portals, Social networking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Social media marketing to najdynamiczniej rozwijający się segment marketingu. Jest tak, ponieważ same media społecznościowe ulegają dynamicznym przemianom, każdego dnia powiększając liczebność swoich członków. Zrzeszają przede wszystkim młodych ludzi, dla których świat wirtualny jest na tyle istotny i namacalny, że nie odróżniają go od rzeczywistego. Dla nich relacje nawiązane w sieci są równie prawdziwe jak te w "realu". Dotyczy to także relacji z markami, produktami, usługami. Młody konsument używa ich do budowania własnego wizerunku w sieci, muszą one zatem pasować do jego społeczności, stapiać się z nią, być przez nią akceptowane. Jeśli przedsiębiorstwo chce zdobyć młodego klienta, musi się nastawić na przełom w komunikacji z nim - dwukierunkowość. Jest to możliwe poprzez zastosowanie nowych technologii dostępnych poprzez media społecznościowe. Młodzi konsumenci ostatecznie odrzucają tradycyjne formy promocji, uznając je za nieatrakcyjne i mało kreatywne. Otwierają się zaś na innowacje i rozrywkę w komunikacji marketingowej.(abstrakt autora)

Social media marketing is the fastest growing segment of marketing. This is because the same social media undergo rapid changes, daily increasing the size of its members, associating mainly young people, for whom the virtual world is so important and tangible, they does not distinguish it from reality. For them, the relations established in the network are as real as those in 'real world'. This also applies to relationships with brands, products, services. Young consumers use them to build their own image on the network, so they must fit into the community, fused with her, in order to be accepted by it. If a company wants to reach young customers it must adjust to a breakthrough in communication with them - bidirectional communication. This is possible through the use of new technologies available through social media. Young consumers ultimately reject the traditional forms of promotion, considering them unattractive and not creative. Just right now, they are opening up the innovative and entertaining marketing communications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Skuteczny marketing na platformach społecznościowych, debata redakcyjna, "Harvard Business Review Polska", październik 2010, s. 92.
  2. R. Wróbel, Facebook, czarny czy biały?, "Marketing w Praktyce", luty 2011, s. 22.
  3. K. Sobieszek, Media społecznościowe - nowe narzędzia budowania marki, Harvard Business Review Polska, Dodatek na temat strategii marek, 2010.
  4. S. Berinanto, Six Ways to Find Value in Twitter's Noise, "Harvard Business Review", June 2010, s. 34-35.
  5. M. Misiewicz, Social media branding, czyli jak budować wizerunek w mediach społecznościowych, "PROkreacja" 2010, nr 5, s. 32.
  6. B.J. Dunn, Best Buy's CEO on Learning to Love Social Media, "Harvard Business Review", December 2010, s. 44.
  7. J. Nikodemska, Jak nas psuje Facebóg, "Focus", luty 2011, s. 34-37.
  8. A. Olejniczuk-Merta, Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu