BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Izabela (Uniwersytet Szczeciński), Ostrowski Wojciech (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Znaczenie strony internetowej w komunikacji z młodymi konsumentami
The Importance of Website in Communication with Young Consumers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 539-551, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Komunikowanie w internecie, Internet, Komunikowanie marketingowe
Communication on the Internet, Internet, Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna gospodarka wykorzystuje w szerokim zakresie nowoczesne narzędzia komunikacji. Można spotkać się z opinią, że jeśli firma nie posiada własnej strony w Internecie, to właściwie nie istnieje. Celem autorów było ukazanie rzeczywistej roli strony internetowej w komunikacji z młodymi klientami. W artykule przedstawiono także podstawowe elementy, które powinna taka strona zawierać, aby spełniała swoją rolę w komunikacji marketingowej.(abstrakt autora)

The modern economy uses in a wide range modern communication tools. You can come up with the opinion that if the company does not have its own page in the internet, it does not actually exist. The aim of the authors was to show the real role of website in communicating with young customers. The paper also presents the essential elements that such a page should include to fulfill its role in marketing communication.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004.
 2. F. Newell, Lojalność.com. Zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu internetowego, IFC Press, Kraków 2002.
 3. J. Karpisz, Podążaj za Y, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 5, s. 46-47.
 4. R. Jędrkowiak, CRM dla ambitnych, "Modern Marketing" 2001, nr 2 , s. 42.
 5. I. Zdonek, Hierarchia reakcji konsumenta jako podstawa konstrukcji stron www, "Marketing i Rynek" 2007, nr 3, s. 8-9.
 6. K. Mazurek-Łopacińska, Zmiany w zachowaniach przedsiębiorstw wobec klientów, w: Marketing u progu XXI wieku, red. A. Czubała, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001, s. 235-236.
 7. M. Mitręga, Rozwój relacji z klientami na skalę masową, "Marketing w Praktyce" 2002, nr 11, s. 58.
 8. D.C. Arnott, S. Bridgewater, Internet, Interaction and Implications Form Marketing, "Marketing Intelligence & Planning" 2002, Vol. 20, No. 2, s. 91-92.
 9. E. Frąckiewicz, Innowacje marketingowe w procesie tworzenia wartości dla klienta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1030, Wrocław 2004, s. 315.
 10. T. Dąbrowski, Internetowe tworzenie klienta, "Marketing w Praktyce" 2002, nr 2, s. 40-41.
 11. M. Czuba, Tworzenie zyskownych społeczności wirtualnych, "Marketing w Praktyce" 2003, nr 11, s. 45-47.
 12. A. Krasowski, Sieciowa lojalność, "Business Sales", czerwiec 2000, s. 32-34.
 13. M. Lindstrom, Dziecko reklamy, Świat Książki, Warszawa 2005.
 14. W. Wereda, Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin, Warszawa 2009.
 15. P.C. Verhoef, F. Langerak, Eleven Misconceptions about Customer Relationship Management, "Business Strategy Review" 2002, No. 4.
 16. Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu