BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perchla-Włosik Aleksandra (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Rola czynników socjokulturowych w zachowaniach młodych konsumentów w świetle badań
The Role of Sociocultural Factors Within the Behaviors of Young Consumers on Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 553-563, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Konsumpcja
Consumer behaviour, Corporate Social Responsibility (CSR), Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter interdyscyplinarny i łączy rozważania związane z kulturą konsumpcyjną i innymi czynnikami socjologicznymi z zachowaniami młodych konsumentów na rynku. W pierwszej części omówiona została konsumpcja jako wartość o charakterze kulturowym i jej rola w zachowaniach konsumenckich ze szczególnym uwzględnieniem wyznawanego w grupie najmłodszej systemu wartości. Druga część opracowania oparta została na analizie badań własnych i innych badań prowadzonych nad zachowaniami konsumenckimi młodych Polaków. Wybrane zostały ważne zagadnienia związane z traktowaniem młodych konsumentów jako równoprawnych uczestników rynku podejmujących decyzje związane z własną konsumpcją, ale również dotyczące świadomości funkcjonowania nowoczesnych trendów, tj. konsumpcja etyczna (CSR) na tle ogółu społeczeństwa oraz konsumpcja niezrównoważona (kupowanie dóbr bez potrzeby).(abstrakt autora)

The paper has an interdisciplinary character and combines considerations which touch upon the issue of consumption culture and other sociological factors in comparison with market behaviors of younger consumers upon the market. In the first part of the paper the consumption as a cultural value and its role in consumer behavior has been discussed, with the particular attention devoted to the system of values shared within the youngest age group. The second section of the paper is based upon the analysis of own research as well as other research and examinations conveyed on the topic of young Poles' consumer behaviors. What has been chosen were the important factors connected to the issue of treating young consumers as adult members of the market who do not only make own consumption oriented decisions but also such decisions which are connected to the awareness of modern trend functioning, i.e. the so-called ethical consumption (Corporate Social Responsibility) in comparison to the general opinion of the society as well as the issue of unbalanced consumption (purchasing goods without any apparent need).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kapciak, Konsumpcja jako model doświadczenia kulturowego, w: Zmiana czy stagnacja?: społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, red. M. Marody, Wyd. Scholar, Warszawa 2004, s. 71.
  2. A. Perchla-Włosik, W. Patrzałek, System wartości społeczeństwa konsumpcyjnego, w: Wartości społeczne w służbie publicznej, red. L. Dziewięcka-Bokun, J. Kędzior, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s.35.
  3. S. Ewen, All Consuming Image. The Politics of Style in Contemporary Culture, Basic Book Inc., New York 1988.
  4. G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Wyd. Literackie Muza SA, Warszawa, 2001.
  5. H. Domański, Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
  6. K. Staszyńska, Różne twarze polskich konsumentów, "Euroinfo. Biuletyn dla małych i średnich firm" 2004, nr 3(64), s. 16-17.
  7. Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu