BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
De Pourbaix Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych
Young Consumer as Participant in Market Processess
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 565-577
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konsument, Rynek, Zachowania konsumenta, Młodzież
Consumer, Market, Consumer behaviour, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany w systemie społeczno-gospodarczym Polski miały ogromny wpływ na rynek młodych konsumentów. Niezbędne jest zatem poznanie wieloaspektowej problematyki funkcjonowania i rozwoju ludzi młodych na rynku. Młodzież cechuje coraz większa aktywność zakupowa i pozakupowa, przejawiająca się m.in. w ich zachowaniach rynkowych, a także we wpływaniu na kształtowanie nowych zjawisk w działaniach marketingowych firm i produkcji. Atrakcyjność tego segmentu istotnie wzmaga perspektywiczny charakter młodzieży jako konsumentów i klientów za kilka lub kilkanaście lat, kiedy staną się zasobniejsi i będą mieli ugruntowane postawy wobec różnych produktów, marek i ich wytwórców, kształtowane właśnie w okresie młodzieńczym.(abstrakt autora)

Socioeconomic changes in Poland had profound impact on young consumer market. Invesitgaition into determinants and forms of young people's participation in market processess is necessary to assess the magnitude and depth of this impact. Young people are characterized by increasing purchasing and post-purchasing activity, manifested inter alia in their market behavior, as well as in influencing the formation of new developments in companies' marketing and manufacturing. The attractiveness of this segment significantly increases the prospective nature of young people as consumers and customers in a few or several years, when they become wealthier and will have well-established attitudes towards different products, brands and manufacturers. It will be formed during adolescence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.
  2. A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001.
  3. A. Olejniczuk-Merta, Współczesne dylematy młodych konsumentów, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2003.
  4. W. Chmielowska, T. Pałaszewska-Reindl, B. Wrońska, Właściwości rynku młodzieżowego, Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego, Warszawa 1972.
  5. Y. de Bigot, The Economic Influence of Young People in France, w: Children and Young People - Marketing and Social Research, ESOMAR 1980, s. 70.
  6. Z. Bokszański, Indywidualizm a zmiana społeczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania. Modele. Aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
  8. B. Barber, Skonsumowani, Muza SA, Warszawa 2008.
  9. U. Kłosiewicz-Górecka, Handel wewnętrzny w Polsce w 2007 roku. Raport roczny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu