BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Złotkowska Grażyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Czynniki wpływające na zachowania nabywcze młodzieży
Factors Affecting Purchasing Behaviors of the Youth
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 579-587
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konsument, Młodzież, Zachowania konsumenta
Consumer, Youth, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważną grupą nabywców są młodzi konsumenci, a wśród nich młodzież. Do czynników kształtujących zachowania zakupowe młodych konsumentów można zaliczyć przede wszystkim: działania marketingowe przedsiębiorstw oraz czynniki kulturowe, społeczne, personalne, psychologiczne. Zakupy dokonywane przez młodzież mogą być procesem obejmującym określone fazy lub akty. Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej określono główne czynniki wpływające na decyzje nabywcze ankietowanych.(abstrakt autora)

Young consumers, including teenagers, constitute an important group of buyers. The factors which affect the young consumers' purchasing behaviors include, first and foremost, the companies' marketing operations and the cultural, social, personal and psychological factors. The shopping of the youth may be an act or a process comprising various phases. Basing on the results of the survey carried out among schoolgirls/schoolboys it was possible to determine the key factors affecting the purchasing decisions of the inquired.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001.
  2. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
  3. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
  4. A. Olejniczuk-Merta, Innowacyjność w marketingu zorientowanym na młodych konsumentów, w: Marketing. Przełom wieków, tom I, red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000, s. 278.
  5. I. Sowa, Zachowania rynkowe młodych konsumentów. Reklama jako determinanta zachowań, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
  6. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
  7. Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  8. Kompendium wiedzy o handlu, red. M. Sławińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  9. Marketing w handlu, red. G. Rosa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  10. Marketing. Podstawy i kontrowersje, red. W. Żurawik, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu