BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławicki Jacek St. (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
Zachowania rynkowe seniorów w Polsce
The Senior Consumers Market Behavior in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 605-612, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konsument, Ludzie starsi, Zachowania konsumenta, Emeryci
Consumer, Elderly people, Consumer behaviour, Pensioners
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Segment 55 plus staje się coraz bardziej atrakcyjnym finansowo fragmentem rynku, o który zabiegają menedżerowie walczący o prospektywnego nabywcę. Jest to segment konsumentów bogatych w doświadczenia rynkowe, dysponujących coraz atrakcyjniejszymi z handlowego punktu widzenia dochodami oraz niemalże nieograniczonymi możliwościami czasowymi. Wymogiem chwili i wyzwaniem rynku względnej nadpodaży jest badanie aspiracji i motywów zakupowych ludzi starszych. Badania takie stanowią cenne narzędzie do kreowania strategii konsumenckiego stylu życia. W sytuacji, gdy konsumenci segmentu senior mają miesięcznie do wydania ponad 7 mld zł, stanowią niezwykle atrakcyjny target dla menedżerów - marketerów.(abstrakt autora)

55 plus segment is a fragment the market that is becoming more attractive financially for managers who seek for a prospective buyer. This is a segment of consumers witch rich market experience, equipped with more and more attractive from a commercial point of view of incomes, and almost unlimited possibilities of available time. The current requirement and challenge of the relative oversupply market is to study the buying motives and aspirations of older people. Such studies are a valuable tool for the creation of consumer lifestyle strategy. In a situation where consumers from senior segment have a monthly 7 billion PLN to spend they are an extremely attractive target for managers - marketers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Niemczyk, Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 80.
  2. J.S. Ławicki, Marketing sukcesu - partnering, Difin, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu