BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zmiany w zachowaniach turystycznych segmentu dojrzałych konsumentów w Polsce
Changes in Tourist Behavior in the Senior Consumer Segment in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 613-626, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konsument, Emeryci, Zachowania konsumenta, Turystyka, Ludzie starsi
Consumer, Pensioners, Consumer behaviour, Tourism, Elderly people
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie zmian w zachowaniach turystycznych polskich seniorów. Analizą objęto lata 2005-2009. Rozwiązaniu przyjętego problemu badawczego posłużyły publikowane dane GUS dotyczące turystyki i wypoczynku w polskich gospodarstwach domowych. Analizę empiryczną poprzedziły rozważania teoretyczne na temat procesu podejmowania decyzji na rynku turystycznym jako przesłanki zachowań konsumenckich.(abstrakt autora)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 2. A. Niemczyk, Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego - analiza wybranych obszarów zachowań, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 79-90.
 3. A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.
 4. T. Żabińska, Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994.
 5. A. Niemczyk, Zachowania turystyczne Europejczyków - podobieństwa i różnice, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 825, Kraków 2010, s. 40-41.
 6. A. Niemczyk, Internet jako nowoczesne medium na współczesnym rynku turystycznym, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 567-573.
 7. A. Niemczyk, R. Seweryn, Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa), w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 50, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009; s. 242-252.
 8. A. Niemczyk, R. Seweryn, Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie), w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, AWF w Poznaniu, Poznań 2008, s. 135-143.
 9. M. Jedlińska, Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym, w: Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 179.
 10. A. Decrop, Tourists' Decision-making and Behavior Process, w: Consumer Behavior in Travel and Tourism, red. A. Pizam, Y. Mansfeld, The Haworth Hospitality Press, An Imprint of The Haworth Press, Inc. New York, London, Oxford 2000, s. 115.
 11. P. Zmyślony, Proces wyboru przez klienta docelowego miejsca wypoczynku, www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=697678 (kwiecień 2008).
 12. Podstawy statystyki, red. W. Starzyńska, Difin, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu