BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlis Izabela (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Juniorzy vs. seniorzy na rynku detalicznych usług bankowych
Juniors vs Seniors in Retail Banking Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 643-652, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konsument, Emeryci, Zachowania konsumenta, Ludzie starsi, Młodzież, Usługi bankowe, Bankowość detaliczna
Consumer, Pensioners, Consumer behaviour, Elderly people, Youth, Banking services, Retail banking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę porównawczą preferencji i zachowań wybranych grup klientów bankowości detalicznej. W szczególności, analizie poddano poziom aktywności juniorów (osoby w wieku 15-24 lata) i seniorów (powyżej 60. roku życia) w sferze komunikacji marketingowej banków w Polsce. Wątek ten poprzedzony został krótkim opisem wyborów dostawców usług bankowych, wykorzystywanych kanałów dystrybucji oraz stopnia ubankowienia wybranymi usługami obu segmentów. (abstrakt autora)

The paper describes a comparative analysis of preferences and behaviors in selected groups of retail banking customers. The analysis concerned in particular the level of activity of junior (persons aged 15-24 years) and senior customers (over 65 year of age) in the area of marketing communication in banks. This part was preceded by a short description of choice made by providers of banking services, utilized distribution channels and the degree of banking penetration with selected services in both segments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S.G. Beverly, M. Sherraden, Institutional Determinants of Savings: Implications for Low-income Householders and Public Policy, "The Journal of Socio-Economics" 1999, No. 28, s. 460.
  2. T. Żyminkowski, Kształtowanie wizerunku banku, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
  3. I. Szlis, Rola zintegrowanego systemu informacji w marketingowym procesie dostarczania wartości na rynek, w: Instrumenty i informacje marketingowe, red. D. Dąbrowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006, s. 209-216.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu