BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śnihur Janusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Senior jako istotny klient - uczestnik współczesnego rynku
Senior as an Important Client - The Participant of the Modern Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 653-663, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konsument, Emeryci, Zachowania konsumenta, Ludzie starsi
Consumer, Pensioners, Consumer behaviour, Elderly people
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania statystyczne wykazały, iż osoby w wieku 60 lat stanowią jedną z największych grup konsumentów. Wskaźniki demograficzne przedstawiają, iŜ ta część społeczeństwa stanowi istotną grupę nabywców, z którą należy się liczyć i tym samym dostosowywać ofertę do ich oczekiwań. Jednocześnie należy pamiętać, że pomimo iż zmienia się styl zachowań również w tej grupie z uwagi na postępujący rozwój nowych technologii i sposobu świadczenia usług, to głównie osoby starsze są często narażone na nierzetelność przedsiębiorców i usługodawców. Niniejszy artykuł jest prezentacją tejże grupy konsumentów, z którą niewątpliwie należy się liczyć, dostosowując dobro/usługę do ich oczekiwań. Do przedstawienia postawionego problemu wykorzystano analizę literatury oraz analizę dostępnych prognoz demograficznych. (abstrakt autora)

Statistical research has shown that people aged 60 years are one of the largest groups of consumers. Demographic indicators show that this part of society is an important group of buyers with whom it is to be reckoned, and thus adapt the offer to their expectations. However, one should be aware that although the style of behavior within this group is also changing, due to the progressive development of new technologies and the way the services are provided, it is mainly the elderly who are often exposed to unreliable traders and service providers. The paper is a presentation of this group of consumers, who are undoubtedly to be reckoned with when tailoring the product/service to their expectations. To present the proposed problem, the analysis of the literature and the available results of the research on this problem were used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa, 1994.
  2. Z. Szweda-Lewandowska, Popyt na miejsca w domach pomocy społecznej wśród seniorów w Polsce w perspektywie 2035 roku, www.demografia.uni.lodz.pl/pubonline/Folia_Szweda.pdf.
  3. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
  4. F. Kasprzak, Stosunek do ludzi starszych w Polsce i w Europie Zachodniej, www.niedziela.pl/ artykul_w_niedzieli.php?doc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu