BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metoda benchmarkingowej analizy etatyzacji w przedsiębiorstwie sektora komunalnego
Benchmarking Analysis of Vacancy Politics in a Municipal Company
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 37-53, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Benchmarking, Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Normowanie czasu pracy, Gospodarka komunalna
Benchmarking, Enterprise management systems, Human Resources Management (HRM), Standardization of working time, Public utilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono przesłanki i cele etatyzacji w procesach restrukturyzacji zatrudnienia. Zaprezentowano metodę benchmarkingowej analizy etatyzacyjnej, jej założenia, cele i tok postępowania badawczego. Przedstawiono systemy oceny poziomu techniczno-organizacyjnego jednostek sfery zarządzania i sfery eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach sektora komunalnego. Omówiono wyniki zastosowania metody w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. (abstrakt oryginalny)

In the paper there are reasons and aims of a vacancy politics in restructuring of employment. There is presented the benchmarking analysis, its assumptions, aims and a research procedure. There is also a system of technical and organizational assessment of management and manufacturing in a municipal company. Results of research based on a real business case. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J., Teczke J.: Projekt etatyzacji ilościowej stanowisk organizacyjnych MPEC S.A. Kraków. Kraków 2004 (maszynopis).
 2. Bendell T.: Benchmarking: jak uzyskać przewagę nad konkurencją. PSB, Kraków 2000.
 3. Bieniok H. i zespół: Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Jak zarządzać w praktyce. Placet, Warszawa 1999, s. 136.
 4. Dźwigoł H.: Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Difin, Warszawa 2007.
 5. Mreła H.: Technika organizowania pracy. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 6. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody. PWE, Warszawa 2003.
 7. Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa. Red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 214.
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. Red. E. Mączyńska. DiG, Warszawa 2001, s. 41.
 9. Sekuła Z.: Planowanie zatrudnienia. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 10. Strzelecki T.: Badanie i projektowanie systemów zarządzania. IWZZ, Warszawa.
 11. Suszyński C.: Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2003.
 12. Trepczyński A., Woźniakowski M.: Normowanie pracy na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych. PWE, Warszawa 1987.
 13. Wittlage H.: Methoden der quantitativen Personalbedarfsrechnung im Verwaltungs-bereich. Bonifatius Druck Buch Verlag, Paderborn 1993.
 14. Wittlage H.: Personalbedarfsermittlung. Oldenbourg Verlag, München-Wien 1995.
 15. Wosik R., Adamski J.: Normowanie obsad robotników służb pomocniczych i pracowników umysłowych. PTE, Katowice 1979.
 16. Wołk R.: Opracowywanie normatywów czasu w przemyśle, PWE Warszawa 1989.
 17. Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny. Red. R. Borowiecki. Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu