BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzwińska Liliana (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Kreatywność jako źródło zachowań innowacyjnych w organizacji
Creativity as a Source of Creative Behaviour in the Organization
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 111-117, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja innowacyjna, Kreatywność, Kreatywność w zarządzaniu, Kreatywność personelu, Innowacje w organizacji, Zarządzanie innowacyjne
Innovative organization, Creativity, Creativity in management, Employees creativity, Innovations in organization, Innovative management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest próba ujęcia problematyki kreatywności członków organizacji z uwzględnieniem dwóch komplementarnych podejść: aspektu podmiotowego, podkreślającego kreatywność jako cechę osobowości człowieka, oraz aspektu organizacyjnego, zgodnie z którym kreatywność pracowników to wartość dla organizacji i warunek jej sprawnego funkcjonowania, a także analiza relacji pomiędzy pojęciami kreatywności i innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

The topic of the article is the attempt to conceive the problems of the organization's members creativity, taking into consideration two complementary approaches: the first one (subject's aspect) emphasizes creativity as a feature of personality, the second one (organizational aspect) emphasizes that the creativity of employees as a value for organization is the condition of its proficient functioning. Those aspects were indicated with the particular consideration of the analysis of the relations between two concepts: creativity and innovativeness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezińska M.: Inżynieria kreatywnej organizacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 8, s. 46.
 2. Drucker P.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992, s. 32.
 3. Homo agens. Studia nad aktywnością i podmiotowością człowieka. Red. Z. Czarnecki, B. Dziemidok. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1981, s. 145.
 4. Jerzyk E., Leszczyński G.: Ocena kreatywności firmy. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 3, s. 39.
 5. Kaliszczak L.: Twórczość a przedsiębiorczość. W: K. Jaremczuk: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne. PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006, s. 57.
 6. Karwowski M.: Czy lubimy ludzi twórczych? W: W stronę kreatywności. Red. W. Dobrołowicz, M. Karwowski. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2002, s. 79, 80.
 7. Kozielecki J.: Transgresja i kultura. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1997, s. 131.
 8. Kuczyński J.: Homo creator. Wstęp do dialektyki człowieka. Książka i Wiedza, Warszawa 1976, s. 352-353.
 9. Moroszo B.: Zdolność przedsiębiorstw do uczenia się a innowacyjność - rola atmosfery panującej w przedsiębiorstwie. " Przegląd Organizacji" 2007, nr 6, s. 13.
 10. Nęcka E., Sowa J.: Człowiek - umysł - maszyna. Rozmowy o twórczości i inteligencji. Znak, Kraków 2005.
 11. Nęcka E.: Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s. 17,23, 163.
 12. Nowy słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 2003, s. 368.
 13. Piątek M.: Kreatywność - kryterium przy rekrutacji i selekcji pracowników. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno -społeczne. Red. K Jaremczuk, PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 14. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa-Łódź 2001, s, 17, 18, 32, 25.
 15. Porter M.: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 192.
 16. Proctor T.: Zarządzanie twórcze. Gebethner i S-ka, Warszawa 1998, s. 5.
 17. Rudniański J,: Homo cogitans. O myśleniu twórczym i kryteriach wartości. WP, Warszawa 1975, s. 16.
 18. Sękowski A.E.: Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności. W: Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. Red. A.E. Sękowski. PWN, Warszawa 2004, s. 174-175.
 19. Senge P.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 20. Setlak P.: Koncepcja kreatywności w ujęciu Michaela Novaka. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno - społeczne. Red. K. Jaremczuk. PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006, s. 115.
 21. Sikorski Cz.: Ludzie nowej organizacji. UŁ, Łódź 1998, s. 34-36.
 22. Smircich L.: Is the Concept of Culture a Paradigm for Understanding Organizations and Ourselves? W: Organizational Culture. Ed. E. Frost. Sage Publisher, Beverly Hills 1985, p. 66.
 23. Szwiec P.: Twórczość w organizacji uczącej się - imperatyw ciągłej transgresji. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu