BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzal-Dec Danuta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Zwolińska-Ligaj Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Samorząd gminy jako podmiot działań marketingowych na przykładzie gmin objętych siecią Natura 2000
Local Government as a Subject of Marketing Activities on the Example of the Municipalities Covered by the Natura 2000 Network
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2011, t. 4, nr 2, s. 76-81, tab., bibliogr. 2 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Gmina, Marketing terytorialny, Promocja walorów regionu, Program Natura 2000, Badania ankietowe, Wyniki badań
Local government, District, Territorial marketing, Promotion of region value, Natura 2000 Networking Programme, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano oceny aktywności władz samorządowych 14 gmin regionu Zielone Płuca Polski w realizacji działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności promocyjnej. Analiza materiału empirycznego wskazuje, że badane urzędy gmin stosują tradycyjne narzędzia promocyjne, wykazują niską aktywność w zakresie promocji gmin jako obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz są niedostatecznie przygotowane pod względem organizacyjnym, planistycznym i kompetencyjnym do realizacji działań marketingowych.(abstrakt oryginalny)

This study evaluated the activity of local authorities of 14 Polish Green Lungs region municipalities in the implementation of marketing activities with particular emphasis on promotional activities. An analysis of empirical material indicates that these offices of the municipalities use traditional promotional tools, are not very active in the promotion of municipalities when it comes to special natural assets and are not adequately prepared in terms of organization, planning and competence to carry out marketing activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Uchwała Nr IV/20/2009 Walnego Zebrania Członkow Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/8/08 Walnego Zebrania Członkow LGD "Sejneńszczyzna" z dnia 11.07.2008r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu