BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Odlanicka-Poczobutt Monika (Politechnika Śląska), Kulińska Ewa (Politechnika Opolska)
Tytuł
Kierunki rozwoju systemu informacji prawnej w ramach gospodarki elektronicznej
Directions of Electronic Economy's Development in Area of Legal Information
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 103-111, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Judicature, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szybkość, z jaką następują jakościowe zmiany w technologii przesyłania i powielania informacji sprawia, że społeczeństwo staje przed zupełnie nowymi problemami. Długotrwałość procesu stanowienia prawa powoduje, że regulacje ustawowe nie mogą dotrzymać kroku rozwojowi sieci. Znaczenie Systemów Informacji Prawnej istotnie wzrosło w ostatnich latach, ponieważ wraz z pojawieniem się Interentu radykalnie zmienił się sposób tworzenia i przekazywania informacji. (fragment tekstu)

In the article the trends and tendencies in the provision of legal information in relation to the development of electronic commerce were presented. The considerations have been conducted with regard to the rapidly progressive digitization of legal information, using access to the Internet, aspiration for standardization of documents, using the so-called Semantic Web, the growing diversity of legal forms of provision of information and the integration of the legal theory and legal informatics.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cisek R. (2013), IT dla obywatela. Od elektronicznej biurowości do nagrywania rozpraw. Czy informatyzacja sądów jest potrzebna?, Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości "Na wokandzie" nr 13.
 2. http://lexpolonica.lexisnexis.pl (2013).
 3. http://www.e-sad.gov.pl (2013).
 4. http://www.legalis.pl (2013).
 5. Jastrzębska O. (2013), E-sąd-elektroniczne-postepowanie-upominawcze, LexCare, http://www.prawo.egospodarka.pl.
 6. Macdonald R., Burdon M., Jackson S. (2006), Ensuring the Integrity of the E-court Process, Proceedings Justice Environments Conference 2006, Melbourne.
 7. Odlanicka-Poczobutt M. (2013), Zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w sądownictwie powszechnym, w: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, (red.) J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, t. 2, Szczecin.
 8. Petzel J. (1999), Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa.
 9. Sartor G. (2011), Chapter 2. Legislative Information and the Web, w: Legislative Xml For The Semantic Web. Principles, Models, Standards for Document Management, (ed.) G. Sartor, M. Palmirani, E. Francesconi, M.A. Biasiotti, Springer, Series Law, Governance and Technology, Vol. 4.
 10. Sartor G. (2011), Introduction: ICT and Legislation In Knowledge Society, w: Legislative Xml For The Semantic Web. Principles, Models, Standards for Document Management, (ed.) G. Sartor, M. Palmirani, E. Francesconi, M.A. Biasiotti, Springer, Series Law, Governance and Technology, Vol. 4.
 11. Silverman G.M. (2004), Rise of the Machines: Justice Information Systems and the Question of Public Access to Court Records over the Internet, "Washington Law Review" Vol. 79 (175).
 12. Web Services Glossary (2004), W3C Working Group Note, 11 February.
 13. Wierczyński G. (2006), 15 lat Systemu Informacji Prawnej LEX, w: Informacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX, Gdańsk, 19-20 czerwca 2006 r., Sopot.
 14. Wiewiórowski W., Wierczyński G. (2012), Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu