BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Marcin (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Metoda kartograficzna jako źródło informacji w badaniach obszarów wiejskich
Cartographic Method of Research as a Source of Information in Rural Studies
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 13, s. 41-58, rys., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Wieś, Metody badawcze, Kartografia
Rural areas, Village, Research methods, Cartography
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie znaczenia kartograficznej metody badań w badaniach obszarów wiejskich w ujęciu przestrzennym. Możliwości tej metody badań obszarów wiejskich wydają się być w ostatnim czasie niedoceniane. Często rola kartografii w geografii wsi jest ograniczana jedynie do kartograficznej metody prezentacji. W artykule zaprezentowano różne sposoby zastosowań kartograficznej metody badań i kartograficznej metody prezentacji wraz z ilustracją poprzez przykłady konkretnych ich zastosowań w badaniach obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The general aim of the article is to present the importance of cartographic method of research in the studies of rural areas in spatial dimension. The capabilities of this method of research are rather underestimated in contemporary rural geography. This statement is linked with a common limited understanding of the role of cartography in geographical studies. It is primarily seen as an important way of presenting geographic background for a given area and general conditions for investigated phenomena, as well as a manner of depicting research results and conclusions. Due to this fact, the role of cartography is narrowed down to methods of presentation. Unfortunately, its very significant function as a self-contained method of research often becomes abandoned. Moreover, some possibilities and results of using different methods of presentation tend to be underestimated. In the article, both - different ways of applying cartographic method - and various consequences of selecting a way of cartographic presentation are indicated. Showing the variety of possibilities is illustrated by examples of actual geographical studies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnberger E., 1971, Kartografia jako nauka oraz jej związki z geografią i geodezją, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 1-2, s. 200-216.
 2. Bertin J., 1967, Semiologie graphique, Paris, Mouton, Gautier-Villars.
 3. Board C., 1969, Mapy jako modele, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 3-4, s. 7-55.
 4. Bonin S., 1989, Poziomy czytania mapy, "Polski Przegląd Kartograficzny", t. 21, nr 2, s. 49-62.
 5. Chang K.-T., 1977, Visual estimation of graduated circles, "Canadian Cartographer", vol. 14, s. 130-138.
 6. Cox C.W., 1976, Anchor effects and the estimation of graduated circles and squares, "American Cartographer", vol. 3, no 1, s. 65-74.
 7. Crawford P.V., 1971, Perception of grey-tone symbols, "Annals Association of American Geographers", vol. 61, no 4, s. 721-735.
 8. Crawford P.V., 1973, The perception of graduated squares as cartographic symbols, "Cartographic Journal", vol. 10, no 2, s. 85-88.
 9. Dobson M.W., 1974, Refining legend values for proportional circle maps, "Canadian Cartographer", vol. 11, no 1, s. 45-53.
 10. Dobson M.W., 1980a, Benchmarking the perceptual mechanism for map-reading task, "Cartographica", vol. 17, no 1, s. 88-100.
 11. Dobson M.W., 1980b, Perception of continuously shaded maps, "Annals Association of American Geographers", vol. 70, no 1, s. 106-107.
 12. Flannery J.J., 1971, The relative effectiveness of some common graduated point symbols in the presentation of quantitative data, "Canadian Cartographer", vol. 8, no 2, s. 96-109.
 13. Groop R.E., Cole D., 1978, Overlapping graduated circles: magnitude estimation and method of portrayal, "Canadian Cartographer", vol. 15, no 2, s. 114-122.
 14. Jenks G.F., 1975, The evaluation and prediction of visual clustering in maps symbolized with proportional circles [w:] Davis J.C., McCullagh J.M. (red.), Display and analysis of spatial data, Wiley & Sons, London-New York-Sydney-Toronto, s. 210- 230.
 15. Kolacny A., 1969, Cartographic information - a fundamental notion and term in modern cartography, "Cartographic Journal", vol. 6, no 1, s. 47-49.
 16. Kraak M.-J., Ormeling F., 1998, Kartografia, wizualizacja danych przestrzennych, PWN, Warszawa.
 17. Maddock K.W., Crassini B., 1980, Can estimation of circle size be influenced by instructions?, "Cartography", vol. 11, no 3, s. 175-180.
 18. Mc Eachern A.M., 2004, How maps work: representation, visualization, and design, Department of Geography Pennsylvania State University, The Guilford Press, New York-London.
 19. Meihoefer H.J., 1969, The utility of the circle as an effective cartographic symbol, "Canadian Cartographer", vol. 6, no 2, s. 105-117.
 20. Meihoefer H.J., 1973, The visual perception of the circle in thematic maps: experimental results, "Canadian Cartographer", vol. 10, no 1, s. 63-84.
 21. Monmonnier M.S., 1977, Regression-based scaling to facilitate the cross-correlation of graduated circle maps, "Cartographic Journal", vol. 14, no 2, s. 89-98.
 22. Monmonnier M.S., 1980, The hopeless pursuit of purification in cartographic communication: a comparison of graphic arts and perceptual distortions of graytone symbols, "Cartographica", vol. 17, no 1, s. 24-39.
 23. Muller J.-C., 1979, Perception of continuously shaded maps, "Annals Association of American Geographers", vol. 69, no 2, s. 240-249.
 24. Muller J.-C., 1980, Visual comparison of continuously shaded maps, "Cartographica", vol. 17, no 1, s. 40-52.
 25. Pasławski J., 2006, Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław.
 26. Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, wyd. II, PPWK, Warszawa-Wrocław.
 27. Saliszczew K.A., 1984, Kartografia ogólna, PWN, Warszawa.
 28. Slocum T.A., 1982, Circle size judgment and map design: a comment, "American Cartographer", vol. 9, no 2, s. 179-181.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu