BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi w świetle badań geograficznych
Conception of Integrated Agricultural and Rural Development in the Light of Geographical Studies
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 13, s. 59-69, rys., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi
Słowa kluczowe
Rozwój wsi, Rozwój rolnictwa, Rozwój obszarów wiejskich, Rolnictwo zrównoważone, Geografia, Badania naukowe
Rural development, Rural development, Rural development, Sustainable agriculture, Geography, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcję zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi oraz wyniki badań prowadzonych w ramach geografii rolnictwa dotyczących zmian w przestrzeni wiejskiej w Polsce, które nastąpiły po przyjęciu tej koncepcji. (abstrakt oryginalny)

The conception underlying the Common Agricultural Policy today is that of integrated development of agriculture and rural areas. It emphasises the need to harmonise economic, social and natural aspects of the operation and development of the countryside, and to reconcile individual interests of its inhabitants with general goals. It rests on the assumption of a holistic operation of rural space, in opposition to a sectoral approach analysing each aspect of rural life and farming in isolation. The new approach to agricultural and rural development has caused the Community policy towards agriculture to be gradually modified. As a result, the sectoral aspect tends to weaken in local and regional development, while the territorial aspect now figures more and more prominently. In Poland, the research based on the conception of integrated agricultural and rural development, identifying various facets of the transformation of rural space and prospects of its development, started to be conducted on a wide scale after Poland's accession to the European Union. The great cognitive and applied value of studies that have appeared in agricultural and rural geography has made it plain that it is necessary to regularly monitor changes occurring in rural areas and spatial differences in them, especially in the light of the conception of integrated agricultural and rural development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., 2005, Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich [w:] Kłodziński M., Dzun W. (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, Warszawa, s. 32-56.
 2. Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Studia Obszarów Wiejskich, t. 14, Warszawa.
 3. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, t. 3, Warszawa.
 4. Bański J., Czapiewski K., 2009, Obszary o znacznym endogenicznym potencjale rozwojowym [w:] Bański J. (red.), Analiza zróżnicowania i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, t. 16, Warszawa, s. 55-78.
 5. Bański J., Mazur M., 2009, Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych [w:] Bański J. (red.), Analiza zróżnicowania i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, t. 16, Warszawa, s. 79-94.
 6. Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., 2009, Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość, Studia Obszarów Wiejskich, t. 19, Warszawa.
 7. Czapiewski K., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, t. 22, Warszawa.
 8. Durand G., van Huylenbroeck G., 2003, Multifunctionality and Rural Development a General Framework [in:] Multifunctional Agriculture A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate, Aldershot, s. 1-16.
 9. Gierańczyk W., 2008, Warunki życia ludności województwa kujawsko-pomorskiego w aspekcie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, t. 13, Warszawa, s. 139-151.
 10. Kaczmarek U., 2006, Zmiany warunków życia na wsi w Polsce - blisko czy daleko od szosy [w:] Głębocki B., Kacprzak E. (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa - sukcesy i niepowodzenia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 57- 66.
 11. Kamińska W., Heffner K. (red.), 2010, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, "Studia KPZK PAN", 76, Warszawa.
 12. Kamińska W., Heffner K. (red.), 2011, Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, "Studia KPZK PAN", 88, Warszawa.
 13. Kamińska W., Heffner K. (red.), 2012, Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, "Studia KPZK PAN", CXLV, Warszawa.
 14. Kołodziejczak A., 2001, Miejsce rolnictwa w strategii rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego [w:] Bański J. (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, t. 1, Warszawa, s. 163-175.
 15. Kołodziejczak A., 2005, Wpływ rolnictwa wielofunkcyjnego na przemiany gospodarcze obszarów wiejskich w Polsce [w:] Głębocki B., Kaczmarek U. (red.), Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, t. 8, Warszawa, s. 131-140.
 16. Kołodziejczak A., 2010a, Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 17. Kołodziejczak A., 2010b, Model rolnictwa wielofunkcyjnego w Polsce - aspekty teoretyczne i aplikacyjne [w:] Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.), Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, t. 24, Warszawa, s. 69-88.
 18. Kołodziejczak A., 2010c, Program rolno-środowiskowy na obszarach NATURA 2000 jako instrument retardacji zasobów przyrodniczych w Polsce [w:] Ratajczak W., Stachowiak K. (red.), Gospodarka przestrzenna społeczeństwu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 291-304.
 19. Kołodziejczak A., Rudnicki R., 2012, Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa, "Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum", Gospodarka Przestrzenna, 11 (2), s. 117-133.
 20. Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, "Przegląd Geograficzny", 48 (4), s. 601-611.
 21. Rozporządzenie Rady Europy nr1698/2005/WE z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 22. Rudnicki R. (red.), 2008, Przedakcesyjny Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD - studium przestrzenne, Biuletyn IGSEiGP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 2.
 23. Rudnicki R., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 24. Rydz E., 2004, Współczesne przemiany na obszarach wiejskich w regionach nadmorskich [w:] Bański J. (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, t. 6, Warszawa.
 25. Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodologiczna, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa.
 26. van der Ploeg J.D. i in., 2000, Rural development from practices and policies towards theory, "Sociologia Ruralis", 4 (40), s. 391-408.
 27. Wilkin J. (red.), 2003, Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Wydział Nauk Ekonomicznych, UW, Warszawa.
 28. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu