BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trippner-Hrabi Justyna (Społeczna Akademia Nauk), Hrabi Mark (Government Policy Advisor Department for Transport in London)
Tytuł
Paradygmaty organizacji sieciowej
Network Organization Paradigms
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 45-56, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Organizacje sieciowe
Management, Network organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów związanych z organizacją sieciową, jak również nakreślenie realnych i potencjalnych mocnych i słabych stron takiego podmiotu. W publikacji zastosowano analizę i przegląd literatury przedmiotu zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. (fragment tekstu)

If companies want to achieve business success the must implement new marketing or management trends. Fast track economies development, advanced information exchanged possibilities, improved transport solutions and technical infrastructure make that big number of companies are able to run not only in local perspective. The main objective of article is to analyze chosen network companies aspects as well as to describe potential strong and weak points of that subject. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernais J., Ingram J., Kraśnicka T. (2007), ABC Współczesnych koncepcji i metod zarządzania., WAE, Katowice.
 2. Bogusz M., Pietruszka-Ortyl A. (2006), Organizacje sieciowe, Zeszyt naukowy nr 715, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 3. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 4. Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A. (2002), Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, Z. Dworzecki (red.), Euro Export Grupa Doradcza Sp. z.o.o., Warszawa.
 5. Gergen Ch., Vanourek G. (2009), Dynamic Organizations for an Entrepreneurial Age, [w:] The Organization of the Future: Visions, Strategies, and Insights on Managing in a New Era, M. Goldsmith, F. Hesselbein (red.), San Francisco.
 6. Gillis T. (2010), Securing the Borderless Network: Security for the web 2.0 World, Cisco Press, Indianapolis.
 7. Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław.
 8. Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difn, Warszawa.
 9. Hatch M.J., Cunliffe A. (2006), Organization Theory, modern, symbolic, and postmodern perspective, OUP Oxford.
 10. Jurga A. (2005), Struktury sieciowe przyczynkiem kierowania wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, tom 1, Lewandowski J. (red.), Politechnika Łódzka, Łódź.
 11. Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, WAEK, Kraków.
 12. Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa.
 13. Sztaba M., Ważna E. (2008), Zarządzanie wiedza warunkiem wzrostu firmy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jarosław.
 14. Todeva E. (2010), Management of International Business Networks, Routledge, Oxford.
 15. Wiatrak A. (2003), Organizacje sieciowe - istota ich działalności i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 16. Zimniewicz K. (2000), Związki wirtualne - problemy i warunki powodzenia, [w:] Komputerowo Zintegrowane zarządzanie, R. Konosala (red.), Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu