BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Analiza wykorzystania portali społecznościowych w promocji wybranych miast Polski
Analysis of the Use Od Social Media in Promotion of Selected Polish Cities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 131-140, rys.,tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Portale internetowe, Promocja miasta
Social media, Web portals, City promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Media społecznościowe w Internecie odgrywają coraz większą rolę nie tylko w budowaniu relacji pomiędzy użytkownikami, ale również w biznesie. Tendencja ta jest wykorzystywana także w celach promocji przez samorządy terytorialne. W pierwszej części artykułu zaprezentowano istotę oraz potrzebę promocji miast i regionów. W dalszej części wskazano na rolę serwisów społecznościowych w tego typu procesach. Najistotniejszym elementem artykułu jest jednak analiza wykorzystania mediów społecznościowych w pięciu wybranych miastach Polski. (abstrakt autora)

Social media play more and more greater role on the Internet not only in building relationships among users, but also in the business. This tendency is also used for the promotion purposes by local governments. In the first part of the article was presented the notion and the need of cities and regions' promotion. In the further part was indicated the role of social services in this type of processes. The most significant element of the article is however the analysis of social media utilization in five chosen cities of Poland.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czornik M. (2005), Promocja miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 2. http://www.czestochowa.pl.
 3. http://www.elblag.eu.
 4. http://www.outdoordlamiast.pl/festiwal.
 5. http://www.plock.eu.
 6. http://www.radom.pl.
 7. http://www.um.bielsko.pl.
 8. Niedzielska A., Łazorko K. (2011), Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 9. Projekt Budżetu Miasta Częstochowy na 2014 r.
 10. Statut miasta Gliwice, http://bip.gliwice.eu.
 11. Strategia promocji Miasta Pruszkowa na lata 2013-2020, http://www.pruszkow.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu