BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Metodyka projektowania systemów zarządzania procesowego
The Methodology of Designing Process Management Systems
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 147-156, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie projektem, Efektywność przedsiębiorstwa, Efektywność zarządzania
Management, Business Process Management (BPM), Project management, Enterprise effectiveness, Management effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Punktem wyjścia rozważań jest omówienie istoty podejścia procesowego oraz charakterystyka procesu zarządzania w ujęciu modelowym. W opracowaniu zostały przedstawione etapy projektowania systemów zarządzania procesowego: opis dziedziny zarządzania, projektowanie konfiguracji procesów zarządzania, projektowanie pragmatyki procesów zarządzania, projektowanie instrumentów procesów zarządzania, analiza efektywności procesów zarządzania, doskonalenie systemów zarządzania procesowego. (abstrakt oryginalny)

The starting point of the analysis is a description of the process approach and the characteristics of the model-based management process. The paper presents the particular phases of designing process management systems: the description of a management area, designing the management process configuration, designing the pragmatics of management processes, designing management process instruments, an analysis of management process effectiveness and improving process management systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniok H., Ingram M., Marek I.: Kompleksowa metoda diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem. AE, Katowice 1999.
  2. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
  3. Grajewski P.: Organizacja procesowa. PWE, Warszawa 2007.
  4. Rummler G., Brache A.: Podnoszenie efektywności organizacji. PWE, Warszawa 2000.
  5. Smith H., Fingar P.: Business Process Management. Meghan-Kiffer Press, Tampa 2007.
  6. Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu