BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strużyna Janusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie podstaw teorii ewolucji do badania zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych
Rudiments of the Evolution Theory in Studies of Changes in Human Resources Management in Public Organizations
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 157-172, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie organizacją publiczną, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Teoria organizacji i zarządzania, Ewolucja zarządzania
Management of public organization, Human Resources Management (HRM), Theory of organization and management, Evolution of management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę zastosowania teorii ewolucji do analizy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych. Opracowano schemat teoretyczny postępowania oraz zweryfikowano jego użyteczność na wybranym przykładzie. W końcu zarysowano przyszłe kierunki badań. (abstrakt oryginalny)

In this paper the evolutionary approach to the HRM field in public organizations is proposed. The proposition of the general evolutionary research schema is elaborated at the beginning. After that, verification of this idea in one practical polish organization case is done. Discussion and future research propositions close up this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron D.: Evolutionary Theory. W: Strategy. A Strategy Overview and Competitive Strategy. Red. D. Faulkner, A. Campbell. Oxford University Press, New York 2006, p. 80-103.
 2. Carroll G.R., Hannan M.T.: Organizations in Industry. Oxford University Press, Oxford 1995, p. 363.
 3. Crozier M.: Biurokracja anatomia zjawiska. PWE, Warszawa 1967.
 4. Crozier M., Friedberg E.: Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego. PWE, Warszawa 1982.
 5. Delery I.E., Doty D.H.: Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Tests of Universalistic, Contingency, and Configurational Performance Predictions. "Academy of Management Journal" 1996, Vol. 39, p. 802-835.
 6. Dugger M.W.: Veblen and Kropotkin on Human Evolution. "Journal of Economics Issues" 1984, Vol. 18, No. 4, p. 971-985.
 7. Durand R.: Organizational Evolution and Strategic Management. Sage Pub., London 2006.
 8. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1593.
 9. Dz.U. 2007, nr 55 poz. 361.
 10. Entwistle T., Marinetto M., Ashworth R.: Intorduction: New Labour, the New Public Managment and Changing Form of Human Resource Management. "The International Journal of Human Resource Management" 2007, Vol. 18, No. 9, p. 1569-1574.
 11. Gersick C.J.G.: Revolutionary Change Theories: a Multilevel Exploration of the Punctuated Equilibrium Paradigm. "The Academy of Management Review" 1991, Vol. 16, No. l,p. 10-36.
 12. Giddens M.: The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Polity Press, Cambridge 1998.
 13. Guest D.E.: Human Resource Management and industrial relations. "Journal of Management Studies" 1987, Vol. 24, No. 5, p. 450-483.
 14. Hannan M.T., Freeman J.H.: Structural Inertia and Organizational Change. "American Sociological Review" 1984, o. 49, p. 149-164.
 15. Hatch M.J.: Teoria organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 16. Hodgson G.M.: The Mystery of the Routine the Darwinian Destiny of an Evolutionary Theory of Economic Change. "Revue Economique" 2003, Vol. 54, No. 2, p. 355-384.
 17. "Human Resource Management Review" 2007, Vol. 17, No. 2.
 18. Nelson R.R., Winter S.G.: An Evolutionary Theory of Economic Change. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1982.
 19. Perri E., Peck E.: New Labour's Modernization in the Public Sector: A Neo-Durkheimian Approach and the Case of Mental Health Services. "Public Administration" 2004, Vol. 82, No. 1, p. 83-108.
 20. Sikorski Cz.: Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna. Difin, Warszawa 2007.
 21. Steijn B.: HRM in the Public Sector: A Neglected Subject. "PUMA/HRM" 2002, No. 13.
 22. Weicka K.E.: The Experience of Theorizing Sensmaking as Topic and Resource. W: Great Minds in Management. Ed. K.G. Smith, M.A. Hitt. Oxford University Press, Oxford 2005, p. 395-413.
 23. Winter S.G.: Developing Evolutionary Theory for Economics and Management. W: Great Minus in Management. The Process of Theory Development. Ed. K.G. Smith, M.A. Hitt. Oxford University Press, New York 2005, p. 509-546.
 24. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, vol. 2, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu