BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Problem konstytucyjności tzw. ustawy o bestiach
The Constitutionality Problem of the "Act of Beasts"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (27), 2014, nr 100, s. 109-117, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Prawo konstytucyjne, Prawo karne, Zagrożenia społeczne
Constitutional law, Criminal Law, Social risks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pośpiesznie uchwalona ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób budzi wiele wątpliwości prawnych. Wskazać należy przede wszystkim na możliwość naruszenia przez ustawę konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego.(abstrakt oryginalny)

The act voted in day 22 November 2013, about procedure concerning persons with mental disturbances who could threaten life, health or sexual freedom of other persons, many legal doubts wakes up. First of all, it is supposed that the act breaks constitutional principle of the legal state. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz U. 1997 Nr 78, poz. 483.
 2. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r.o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób., Dz.U. 2014 r. poz. 24.
 3. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94.
 4. Ustawa z 6 czerwca 1997 r.Kodeks karny, Dz.U.1997., Nr 88, poz. 553.
 5. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94
 6. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 1996 r., K 9/95.
 7. Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 1997 r., K 22/96
 8. Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2005 r., K27/03
 9. Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2007 r.,K47/05
 10. Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2008 r., Kp 2/08
 11. Wronkowska S., Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995.
 12. Uzasadnienie do projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; druk sejmowy nr 1577. Pismo Prezesa Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuty Przywary do Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, z dnia 24 stycznia 2014 r.
 13. http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2014/01/RPO_ustawaz22lis t2013_pismo_TK.pdf; Pismo Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Mikołaja Pietrzaka do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z dnia 16 maja 2013 r.
 14. http://adwokatura.pl/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-16-pismo-do-MS-w-sprawie-projektu-ustawy-o-post%C4%99powaniu-wobec-os%C3%B3b-zaburzonych-psychicznie-2.pdf Opinia Krajowej Rada Sądownictwa z dna 17 maja 2013 r.
 15. http://krs.pl/pl/dzialalnosc/posiedzenia-rady/f,99,posiedzenia-w-2013-r/73,14-17-maja-2013/881,opinia-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-17-maja-2013-r-nr-wok-020- 5413
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu