BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzym-Wilkowski Waldemar A. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Planowanie przestrzenne wobec kryzysu przestrzeni
Spatial Planning vs. Crisis of Space
Źródło
Barometr Regionalny, 2010, nr 4(22), s. 7-13, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna, Gospodarka przestrzenna
Spatial planning, Spatial policy, Spatial economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys przestrzeni jest stanem wielorakich strukturalnych konfliktów pomiędzy różnymi podmiotami gospodarującymi w przestrzeni. Zjawisko to narasta w efekcie rosnących potrzeb przestrzennych będących efektem rozwoju społecznego i gospodarczego. Narzędziem eliminowania konfliktów przestrzennych jest w założeniu planowanie przestrzenne. W rzeczywistości jednak planowanie to nie likwiduje konfliktów przestrzennych. Rozstrzyga je tylko i zapobiega ich ściśle fizycznym przejawom. Nie usuwa natomiast faktycznych kolizji interesów pomiędzy użytkownikami przestrzeni. Co więcej - tworzy nawet nowe mechanizmy tych kolizji. Oznacza to, że kryzys przestrzeni jest zjawiskiem obiektywnym i nieuniknionym. (abstrakt oryginalny)

The crisis of space is a state of multiple structural conflicts between various entities operating in space. This phenomenon is growing as a result of the increase of spatial needs, being the consequence of social and economic development. By assumption, spatial conflicts are to be eliminated with the use of spatial planning. In reality, however, this planning does not eliminate spatial conflicts. It only settles them and prevents their strictly physical manifestations, but it does not remove actual conflicts of interests between space users. What is more - it even creates new mechanisms of these conflicts. This means that the crisis of space is an objective and unavoidable phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A. (2008): Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa.
 2. Cymerman R. (2009): Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 3. Domański R. (1993): Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.
 4. Dziewoński K. (1988): Teoretyczne problemy gospodarki przestrzennej, [w:] B. Jałowiecki (red.): Gospodarka przestrzenna, region, lokalność, BIULETYN / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, PWN Warszawa.
 5. Gaczek W.M. (2003): Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.
 6. Gorzym-Wilkowski W. (2006): Konflikty w rozwoju przestrzennym Lublina - studium przypadku, [w:] D. Strahl (red.): Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wyd. AE, Wrocław.
 7. Jałowiecki B. (1988): Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa.
 8. Kozłowski S. (1991): Gospodarka a środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa.
 9. Kuciński K. (2000): Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Markowski T. (1999): Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
 11. Parysek J.J. (2007): Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne, Wyd. UAM, Poznań.
 12. Podolak S. (1998): Język i podstawowe pojęcia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: (przykłady, wybrane zagadnienia, komentarze). Poradnik metodyczny, IGPiK, Kraków.
 13. Regulski J. (1986): Planowanie miast, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu