BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Adam (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Jakościowe aspekty doskonalenia zarządzania organizacją
Qualitative Aspects of the Improvement of the Organization's Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (27), 2014, nr 100, s. 131-146, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie jakością, Doskonalenie zarządzania
Enterprise management, Quality management, Management development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Doskonalenie to proces, który znajduje zastosowanie w wielu obszarach aktywności organizacji. Doskonalenie zarządzania dotyczy jakości, wiedzy, informacji, procesów i prowadzi do poprawy efektywności oraz konkurencyjności organizacji. Doskonalenie organizacji powinno być zintegrowane. Związki, jakie zachodzą pomiędzy doskonaleniem a zarządzaniem, widoczne są w zasadach filozofii TQM. Sprawdzonym narzędziem doskonalenia zarządzania jest cykl E. Deminga PDCA. Doskonalenie odbywa się z wykorzystaniem sprawdzonych modeli zarządzania. Usprawnianie systemów zarządzania to konieczność w warunkach zmiennego otoczenia oraz rosnących wymagań i oczekiwań klientów.(abstrakt oryginalny)

Improvement of management systems has become a necessity in a changing environment conditions and in the light of growing demands and expectations of customers. Doing improvements to an organization is a process that is used in many areas of the organization's operations and activities of employees. Improving management with regard to quality, knowledge, information, processes and consequently leads to improved efficiency and competitiveness of an organization. Improvement process should be integral and integrated. It is in the principles of TQM philosophy where the links between doing improvements and management process excellence are clearly visible. A proven method for doing improvements to the management process is E. Deming's PDCA cycle. The quest for excellence and improvement is often started by use of proven management models.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beer M., Nohria N., Breaking the Code of Change, "Harvard Business Review", May-June 2000, 78, 3.
 2. Borys T., Rogala P. (red.), Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 3. Bugdol M., Zarządzanie przez jakość. Zagadnienia społeczne, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2003.
 4. Felfe J., Firma i ja, "Charaktery" 2009, nr 5.
 5. Gobillot E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa
 7. Haffer R., Karaszewski R., Pierwszy Kanadyjski Kongres Jakości, "Problemy Jakości" 2009, nr 11.
 8. Imai M., Kaizen, Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.
 9. Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, Wyd. Fachowe Ce- DeWu, Warszawa 2011.
 10. Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją, "Problemy Jakości" 2010, nr 3.
 11. Krupa M., W poszukiwaniu doskonałości organizacyjnej, Antykwa, Kraków-Kluczbork 1999.
 12. Kuc B.R., Zarządzanie doskonale, Wyd. Oskar-Master of Biznes Warszawa 1999.
 13. Lober R., Doścignąć czołówkę, APN Promise Warszawa 2009.
 14. Myszewski J.M., O zapewnieniu skuteczności doskonalenia, [w:] E. Skrzypek (red.) Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, UMCS Lublin, 2008, T. I.
 15. Oliver J., Continuous improvement; role of organisational learning mechanisms, "International Journal of Quality & Reliability Management" 2009, no 6.
 16. Peters T., Małe, wielkie sprawy. 163 sposoby osiągania doskonałości w biznesie, M T Biznes, Warszawa 2010.
 17. Peters T.J., Waterman R.H., In Search of Excellence, Harper and Row, New York, 1982.
 18. Peters T.J., Waterman R.H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wyd. Medium, Warszawa 2000.
 19. PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 20. PN-EN ISO 9004:2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością. PKN, Warszawa 2010.
 21. Robbins S.P., Langton N., Organizational Behaviour Concepts, Controversies, Applications, Prentice Hall, Toronto 2003.
 22. Rogala P., Doskonalenie w koncepcji zarządzania jakością, [w:] T. Borys, P. Rogala (red.) Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2011.
 23. Rogala P., Ewolucja cyklu PDCA, "Problemy Jakości" 2011, nr 4.
 24. Senge P., Kleiner A., Roberts Ch., Smith B., Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyków. Jak budować organizację uczącą się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 25. Skrzypek A., Kaizen jako narzędzie doskonalenia zarządzania "Problemy Jakości" 2012 nr 2.
 26. Smythe J., CEO - dyrektor do spraw zaangażowania, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 27. Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 28. Ścierski J., Doskonalenie systemów zarządzania w małych firmach, [w:] T. Sikora (red.), Doskonalenie organizacji, Wyd. UE, Kraków 2010.
 29. The Fundamental Concepts of Excellence, V. 2.1/En, 2003, s. 3.
 30. Tsutsumi S., Tsuchihashi K., Przez TQM do doskonałości w zarządzaniu "Problemy Jakości" 2001, nr 12.
 31. Urbaniak M., Kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 32. Watson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, PWN, Warszawa 2001.
 33. Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania sukcesu. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu