BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Šterbáková Katarína
Tytuł
Information and Communications Technologies in After School Activities
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 2 (2), s. 85-87, bibliogr. 5 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Technologie internetowe, Informatyka, Technologia komunikowania, Proces nauczania
Internet technologies, Information science, Communication technology, Teaching process
Uwagi
summ
Abstrakt
The article brings the view of the ICT out of the school in Science and in physics education with computer. Work with the Internet and ICT are motivating for our students. In the article the author compiles the work of teachers with JAVA applets, which can give students interactive simulations of physical phenomena with active learning experience. The article gives a lot of recommendations with them in project KEGA.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burger, V. Aplikácia Internetu v prírodovednom vzdelávaní. In: Prírodné vedy. Roč. 41 : matematika - fyzika - technická výchova. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2003. - ISBN 80-8068-250-X. - S. 33-38.
  2. Cimermanová I.: Použitie nových technológií vo vyučovaní, In: Acta Pedagogicae, Pedagogická fakulta Prešovská univerzita, Prešov 2002. 144-147ss. ISBN80-8068-076-0
  3. Sebeň, V., Czas wolny uczniów i działalność kółek zainteresowań w szkołach podstawowych In: Człowiek w procesie wychowania. Współczesne dylematy pedagogiki: Ed.: P. Czarnecki. - Lublin : Wydawnictwo naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2008. s.51-57. ISBN 978-83-925024-7-0.
  4. Sebeňová, I.: Záujmová krúžková činnosť na 1. stupni ZŠ. In: Człowiek w procesie wychowania. Współczesne dylematy pedagogiki. Ed.: P. Czarnecki.- Lublin : Wydawnictwo naukowe Wyższej Szkoly Ekonomii i Innowacji, 2008. s.119-123. ISBN 978-83-925024-7-0.
  5. Tulenková, M.: Działalnosc kół zainteresowań - przestrzeń do rozwijania kluczowych kompetencji uczniow w szkole podstawowej. Ed.: P. Czarnecki.In: Człowiek w procesie wychowania. Współczesne dylematy pedagogiki. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2008. s. 147-150. ISBN 978-83-925024-7-0.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu